Spis bløtkake med oss
Bli med på omvisning i utstillingene
Hør hva vi gjør
Fortell hva du ønsker av museet
 

Mandag 18. juni kl 18.00
på Grenselandmuseet
 


 
 
 
18. juni 2007 er det 10 år siden åpningen av Grenselandmuseet.
 
Når ti år er gått, er det tid for å se seg tilbake og skue fremover.
Det vil vi gjøre, og det skal skje på et åpent møte på selve dagen.
 
Det er mange saker et museum kan engasjere seg i, og mange mener noe om hva vi skal gjøre. Vi skal fortelle hva vi holder på med akkurat nå, hva vi har gjort både før Grenselandmuseet ble bygget, og i løpet av de ti årene som er gått siden vi flyttet til byen.
Og vi vil fremføre våre ønsker for fremtiden.
 
Sør-Varanger museum og Saviomuseet er inne i en periode der store omstillinger skal vedtas og settes ut i livet.
 
I tillegg til den daglige driften er museet til enhver tid engasjert i flere prosjekter av kortere eller lengre varighet og karakter fra jubileumsfeiringer til forskningsprosjekter. 
 
Sør-Varanger museum har siden starten vært et museum med et stort spenn i sitt fagfelt og en ambisiøs profil som et desentralisert museum med en klar forankring i et aktivt lokalmiljø. Dette medfører store utfordringer. I løpet av de ti år som er gått siden museet fikk sin nye administrasjonsbygning, har vi høstet mange erfaringer. Museet har vokst, mye har blitt enklere med et nytt moderne bygg, ny teknologi og kortere avstand til resten av kommuneadministrasjonen. Samtidig har vi fått nye oppgaver og utfordringer.