______________
Foto: Ordfører Aleksander Abramov, Severomorsk og Ordfører Cecilie Hansen, Sør-Varanger kommune fornyer vennskapet mellom kommunene når de signerer fornyet
samarbeidsavtale for 2012 - 2013.
______________

Sør.-Varanger kommune var på offisielt besøk i Severoborsk denne uka.

Delegasjon, med Bror Sundstrøm (H) og Aksel Emanuelsen (A) fra formannskapet, Rådmann Bente Larssen og  Spesialrådgiver May Griff Bye - ble ledet av Ordfører Cecilie Hansen.

Målet med besøket var å signere ny samarbeidsavtale for 2012 - 2013, som ble signert av begge parter under en høytidelig seremoni onsdag 15.februar 2012.

Ordfører Celilie Hansen sier seg svært fornøyd med at det årelange vennskapssamarbeidet nå er fornyet.
- Det var tre innholdsrike dager med program som bl.a. omfattet besøk på byens eldresenter, ungdomsklubb og en nyåpnede barnehage. Og delegasjonen ble svært godt mottatt av et særdeles trivelig vertskap - sier hun.

Den nye avtalen inneholder flere nye punkt, hvor det spesielt blir lagt vekt på  å få til et samarbeid innenfor næringsliv, helse og sosialsektoren og kulturområdet for ungdom..

 Se hele samarbeidsavtalen her.