I henhold til Plan – og bygningslovens § 25 er områdene regulert til;

Byggeområder for fritidsbebyggelse

Fareområder, herunder høyspenningsanlegg

Spesialområder, herunder friluftsområder og klimavernsone

Fellesområder, herunder adkomst og parkering

Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage til Fylkesmannen inne 3 uker etter denne kunngjøringen. Eventuelle klager sendes til Sør-Varanger kommune, Virksomhet for Plan og byggesak for forberedene behandling.

Om retten til å kreve innløsning vises til Plan og bygningslovens § 32 og 42.

Dokumenetene finner du under.

Haaheimbakken, Neiden:

Planbeskrivelse+617+++17062010.pdf   bestemmelser+617+17062010.pdf   

plankart+6+17+Neiden%2C+170610.pdf   6+17++tegnforklaring.pdf  

Elgbekken Hyttefelt, Pasvik:

Planbeskrivelse+Elgbekken+23.06.2010.pdf   Bestemmelser+Elgbekken+23.06.2010.pdf   

elgbekken+23062010.pdf   TEGNFORKLARING+BEBYGGELSESPLAN+FOR+ELGBEKKEN.pdf