Liste over søkere og trekningsresultat kan du laste ned her:

 

Søkerliste til tomter på Ekhaugen                Trekningsliste over tildelte tomter på Ekhaugen