Til høring – Forslag til forskrift og prisregulativ for bruk av Kirkenes havnevesens kaianlegg, landareal og tjenester og Sør-Varanger kommunes sjøareal 2012 I samsvar med bestemmelsene i forvaltningsloven § 37 legges forslag til Forskrift og prisregulativ for bruk av Kirkenes havnevesens kaianlegg, landareal og tjenester og Sør-Varanger kommunes sjøareal, gjeldende fra 1. januar 2012, ut til offentlig ettersyn.

kirkenes havn a

 Høringsforslaget vil være tilgjengelig ved havneadministrasjonens kontor, Storgata 5, Kirkenes og kommunens servicekontor på Rådhuset.

Forslaget tilsendes elektronisk ved henvendelse til havnevesenet@svk.no.

Høringsfristen er fredag 25. november 2011. Uttalelser må gis skriftlig.

Med vennlig hilsen Eivind Gade-Lundlie havnesjef

 

 

 

Her finner du høringsforslaget:

dok1.pdf            dok2.pdf           dok3.pdf        dok4.pdf