Fartøyene er nybygd fiskebåtskrog ,og skal etterhvert til Måløy. Trålerne har norsk design,og er bygget i Arkhangelsk. For så vidt finnes det mange slike fiskefartøyer bygget over samme lest i Norge. Fartøyene ligger og venter på formell overtakelse og tollklarering og lignende,- avreise bebudet i januar 2012.

De to trålerne heter Lyn og Granta,og  Tschudi Northern Logistics AS er agent for fartøyene. De ble slept til Kirkenes forleden etter en grei ferd fra Russland.