Møteplan for Dispensasjonsutvalget, sesongen  2009/2010.
 
Søknader i henhold til § 6, dvs. unntakstilfeller der søker påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring og ikke kan dekkes på annen måte behandles politisk av dispensasjonsutvalget.
Vedtak utsendes fortløpende etter møte i dispensasjonsutvalget.
 
 
Søknadsfrist 07.12.09                                         Møtedato 21.12.09
 
Søknadsfrist 04.01.10                                         Møtedato 18.01.10
 
Søknadsfrist 01.02.10                                         Møtedato 15.02.10              
 
Søknadsfrist 01.03.10                                         Møtedato 15.03.10 
 
Søknadsfrist 06.04.10                                         Møtedato 26.04.10
 
Søknadsfrist 07.06.10                                         Møtedato 21.06.10       (Barmarkskjøring)                    
 
Søknadsfrist 16.08.10                                         Møtedato 06.09.10       (Landing med luftfartøy)                    
 
Søknader må være kommunen i hende innen søknadsfrist. Søknader innkommet etter søknadsfrist til aktuelt møte, overføres til neste møte. Kart må vedlegges søknad.
 
 
 
 Søknader i henhold til § 5 b for transport av / for varig funksjonshemmede / bevegelseshemmede
behandles administrativt. Behandlingstid opptil 3 uker fra søknadsfristen.
 
 
Søknadsfrist : 01.12.09
                        
                         04.01.10
 
                         01.02.10
 
                         01.03.10
 
                         06.04.10
                        
                        
                        
 
Søknader må være kommunen i hende innen søknadsfrist.
 
 
Søknadsskjema fås ved henvendelse til Servicekontoret, eller på kommunens hjemmesider.