I henhold til Plan- og bygningslovens § 12 - 5 er området regulert til;

Område for bebyggelse og anlegg.

  • Område for boliger med tilhørende anlegg
  • Område for veganlegg internt i området

Område for grønnstruktur

  • Friområde

Plandokumentene vil bli utlagt til offentlig ettersyn i 6 uker i perioden 28/6-2010 – 9/8-2010 på Plan – og byggesaksavdelingen og på Servicekontoret i Rådhusets 1.etasje, samt vår hjemmeside www.svk.no

Eventuelle innspill og merknader sendes innen 8/8-2010 til Sør-Varanger kommune, Plan og byggesak, Pb 406, 9915 Kirkenes. Vi ber om at innspill og merknader merkes med Sak nr 09/1915.

Virksomhetsleder for Plan-og byggesak