PRAKTISK PEDAGOGISK UTDANNING

Studiested: Studiet er samlingsbasert og går i Alta og Kirkenes

Studiebeskrivelse:

Den enkelte student skal bli i stand til å møte pedagogiske utfordringer med større faglig bevissthet.

Studiemodell:

Dette studiet er bygd opp rundt arbeid i:

 • Grupper
 • Kommunikasjon
 • Praksis
 • Analyse av didaktiske valg
 • Internet
 • Pedagogikk (1.året)
 • Fag- og yrkesdidaktikk (2.året)

Karrieremuligheter:

Studiet gir kompetanse til å undervise i grunnskolens 5.kl og oppover, videregående utdanning, folkehøgskole, voksenopplæring, studieorganisasjoner, høgskole i fagområdene studenten har sin yrkesutdanning eller allmennfag. Studiet kvalifiserer for personal-administrativt arbeid og lederutvikling innen privat og offentlig sektor.

Videre studier:

Bestått eksamen gir muligheter for å starte på mellomfag pedagogikk, sosialpedagogikk og spesialpedagogikk.

Opptakskrav:

Praktisk pedagogisk utdanning bygger på en av følgende typer utdanningsbakgrunn:

 • Generell studiekompetanse og allmennfaglig universitets- eller høgskoleutdanning. Allmennfaglig utdanning betyr i denne sammenheng utdanning som kvalifiserer for undervisning i allmenne fag i grunnskole eller videregående skole.
 • Generell studiekompetanse, profesjonsrettet universitets- eller høgskoleutdanning og minimum 2 års yrkespraksis. Profesjonsrettet utdanning betyr i denne sammenheng utdanning som kvalifiserer for undervisning på yrkesfaglige studieretninger i videregående skole.
 • Fag-/svennebrev eller annen fullført 3- årig yrkesutdanning på videregående nivå, generell studiekompetanse, yrkesteoretisk utdanning og minimum 2 års yrkespraksis.
 • Opptak på grunnlag av individuell realkompetanse og praksis.

Organisering: 3 samlinger høst 2005, 4 samlinger vår 2006.

De første 2 semestrene er felles for allmennfag og yrkesfag. Det som avgjør hvorvidt man også kan ta de neste 2 semestrene i Kirkenes vil være antall studenter som skal ha samme fagdidaktikk. Språkfagene vil ha felles, og likedan vil det være felles for yrkesfag. Så det er i alles interesse å få mange studenter til å delta!
Opptak: Søknad sendes Høgskolen i Finnmark

Faktaboks:

Oppstart:

 Høst 2005

Omfang:

 60 studiepoeng

Varighet:

 4 semester

Opptakskrav:

 Se eget avsnitt

Søknad sendes:

 Høgskolen i Finnmark