I 2019 er det utdanning innen disse fagområdene som er prioritert, men videregående opplæring omfattes ikke av ordningen. Innvilget stipend medfører bindingstid til kommunen i ett eller to år etter endt utdanning.

Søknadsfristen er 12. mai 2019. Send søknad