Foto: Nemd for verditaksering av eiendommer i Sør-Varanger kommune
og representanter fra Verditakst AS - pr februar 2014.

Kommunestyret har i møte 19.06.2013 vedtatt følgende:

Kommunestyrets vedtak i sak 044/13:

Kommunestyret vedtar at det skal skrives ut eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 3 a, faste eiendommer i hele kommunen fra og med år 2015.

Det gjennomføres en alminnelig omtaksering av alle eiendomsskatteobjekter innenfor eksisterende eiendomsskatteområde samt en nytaksering av eiendommer innenfor det utvidede området innen utgangen av februar 2015.

Sør-Varanger kommune forhåndsvarsler herved om igangsettelse av omtaksering og nytaksering av alle eiendommer i hele kommunen. Sør-Varanger kommunen har inngått avtale med Verditakst AS om bistand til omtaksering og nytaksering av eiendommer i kommunen.

Verditakst AS vil besiktige og taksere eiendommene. Det vil foregå en utvendig befaring av hver eiendom i kommunen i perioden mars t.o.m. november 2014. I befaringen inngår det at takstmenn tar bilder av eiendommen og anslår verdien. Kommunens sakkyndig nemnd for eiendomsskatt vil behandle hver enkelt sak og fastsette endelig eiendomskattetakst.
Nye takster for eiendomsskatt vil gjelde fra 01.01.2015.

Ved spørsmål vedrørende takseringsarbeidet som skal foregå, vennligst ta kontakt med

Verditakst AS med e-postadresse: post@verditakst.no,
eller med
Sør-Varanger kommune på telefon 78 97 74 00 eller e-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no.