Sør-Varanger kommune - Plan og byggesaksavdelingen
 
MØTEPLAN FOR DISPENSASJONSUTVALGET
 
Møteplan for Dispensasjonsutvalget, sesongen  2008/2009.
 
Søknader i henhold til § 6, dvs. unntakstilfeller der søker påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring og ikke kan dekkes på annen måte behandles politisk av dispensasjonsutvalget.
Vedtak utsendes fortløpende etter møte i dispensasjonsutvalget.
 
 
Søknadsfrist 01.12.08                                         Møtedato 15.12.08
 
Søknadsfrist 02.01.09                                         Møtedato 19.01.09
 
Søknadsfrist 02.02.09                                         Møtedato 23.02.09              
 
Søknadsfrist 12.03.09                                         Møtedato 30.03.09 
 
Søknadsfrist 01.04.09                                         Møtedato 20.04.09
 
Søknadsfrist 08.06.09                                         Møtedato 22.06.09       (Barmarkskjøring)                    
 
Søknadsfrist 10.08.09                                         Møtedato 31.08.09       (Landing med luftfartøy)                    
 
Søknader må være kommunen i hende innen søknadsfrist. Søknader innkommet etter søknadsfrist til aktuelt møte, overføres til neste møte.
 
 
 
 Søknader i henhold til § 5 b for transport av / for varig funksjonshemmede / bevegelseshemmede
behandles administrativt. Behandlingstid opptil 3 uker fra søknadsfristen.
 
 
Søknadsfrist : 01.12.08
                        
                         02.01.09
 
                         02.02.09
 
                         12.03.09
 
                         01.04.09
                        
                        
                        
 
Søknader må være kommunen i hende innen søknadsfrist.
 
 
Søknadsskjema fås ved henvendelse til Servicekontoret, eller på kommunens hjemmesider.