Invitasjon til informasjonsmøte i Sør-Varanger.   

Skatt nord, avd. veiledning skal den 9. november 2011 gjennomføre kurs for nyetablerte næringsdrivende.

Hovedområdene på kurset er:   

•       Virksomhetsbegrepet – hva er kriteriene for å kunne defineres som næringsdrivende

•       Bokføringsloven – krav til bokføring, fakturering, kontantsalg og oppbevaring.

•       Merverdiavgiftsloven – krav for å kunne registreres i merverdiavgiftsmanntallet og konsekvenser av dette.

•       Internettløsninger – bruk av Skatteetatens Internettsider for å innhente informasjon og for å kunne levere de pliktige skjemaene elektronisk.

Kurset vil bli holdt på Rådhuset  i Kirkenes. Kurset er gratis og varer i cirka 3 timer.  Enkel servering med kaffe og te.

Kurset er 9. november 2011 fra klokken 12:00 – 15:00, oppmøte cirka ti minutter før kurset starter.

Påmeldingsfrist: 4. november  2010.

Påmelding sendes med epost til: Gerd.lockertsen@skatteetaten.no