I perioden 1.-6.juni 2016 vil det ikke være tilgjengelig å bytte fastlege når helsedirektoratet innfører ny nasjonal IKT-løsning for fastlegeordningen.

 

Hva blir nytt for innbyggere

På «Min helse» på www.helsenorge.no kan innbyggerne finne oversikten over alle landets fastleger og også foreta bytte av fastlege.
Den viktigste endringen nå er at denne løsningen blir ny, og vil inneholde bedre informasjon om fastlegen og fastlegekontoret.

Ytterligere forbedringer med nye funksjoner vil komme høsten 2016.

Blant annet tas det sikte på at bytte av fastlege skal tre i kraft påfølgende virkedag, i stedet for den 1. i neste måned som i dag. Helsenorge.no vil informere ytterligere om dette senere.

 

Ikke mulig å bytte fastlege ved overgang til ny løsning

I forbindelse med overgang til ny løsning vil de fleste tjenestene være utilgjengelig fra og med onsdag 1. juni 2016

Dette betyr:

·        Innbyggere kan ikke bytte fastlege, hverken på helsenorge.no eller ved å ringe 800HELSE (800 43 573). Det vil heller ikke være mulig å søke i oversikten over fastleger på de åpne sidene.

·        Saksbehandlere hos Helfo kan ikke legge inn nye fastlegeavtaler eller endre eksisterende avtaler.

 

Tjenestene skal etter planen være tilgjengelig igjen fra og med mandag 6. juni. (I den første perioden etter dette kan man imidlertid oppleve at systemet kan være tregt eller ustabilt.)

 

Mer informasjon om fastlegeordningen og bytte av fastlege: https://helsenorge.no/fastlege