Sametinget ønsker en bred, folkelig og demokratisk høringsprosess omkring utformingen av de permanente retningslinjene om endret bruk av utmark etter finnmarksloven § 4. Som et ledd i denne prosessen avholdes åpne folkemøter. Sametinget og Nesseby kommune arrangerer i samarbeid et slik møte i Nesseby for Øst-Finnmarks befolkning.

Nesseby kommune har lagt ut informasjon om det åpne møtet i Varangerbotn, 01. november.
Møtet i Varangerbotn er det som blir det nærmeste for innbyggerne i Sør-Varanger.


Tid:      onsdag 1. november 2006, kl 18.00

Sted:    kommunestyresalen, rådhuset, Varangerbotn.
 
Foreløpig program for møtet:

1800 - 1810: Åpning ved ordfører/politisk ledelse i kommunen

1810 - 1820: Overordnede prinsipper og mål bak utforming av retningslinjene /sametingspresident/Sametingets politiske ledelse

1820 - 1850: Innholdet i de foreløpige retningslinjene - problemområder og avklaringer v/Sametingets administrasjon

1850 - 1905: Kaffepause

1905 - 2000: Åpen debatt, spørsmål og kommentarer fra salen.

 

Her er en lenke til info om møtet:
http://www.nesseby.kommune.no/folkemoete-onsdag-01-november.372073-27451.html