Hovedområdene på kurset er:   

•             Virksomhetsbegrepet – hva er kriteriene for å kunne defineres som næringsdrivende

•             Bokføringsloven – krav til bokføring, fakturering, kontantsalg og oppbevaring.

•             Merverdiavgiftsloven – krav for å kunne registreres i merverdiavgiftsmanntallet og konsekvenser av dette.

•             Internettløsninger – bruk av Skatteetatens Internettsider for å innhente informasjon og for å kunne levere de pliktige skjemaene elektronisk.

•             Arbeidsgiveransvaret.

•             De mest vanlige fradragene

Kurset er gratis og varer i cirka 3,5 timer.  Enkel servering med kaffe og te.

Kurset er 28. mai  2013 i Kirkenes  fra klokken 11.30 – 15:00, oppmøte cirka ti minutter før kurset starter.

Påmeldingsfrist: 23. mai 2013.

Påmelding sendes på epost til : Gerd.lockertsen@skatteetaten.no

Se for øvrig http:// http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon