KIRKENES: Tirsdag 15. og onsdag 16. oktober, kl. 09.00-11.00 og 12.00-14.00

Oppsamling: Onsdag 23. og 30 oktober, kl 09.00-11.00.

PASVIK SKOLE: Onsdag 23. oktober, kl. 09.00-11.00

BUGØYNES: Onsdag 23. oktober, kl. 10.00-14.00

MÅLGRUPPER:

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke
 • Alle fra flylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • Diabetes type 1 og 2
  • Kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • Nedsatt immunforsvar
  • Svært alvorlig fedme (BMI over 40)
  • Husstandskontakter til immunsuprimerte pasienter

For disse koster vaksinen kr 150,-

Husk: Betaling med kort i Kirkenes. Kontant ved utekontorene.

Les mer om vaksineanbefalinger influensasensongen 2019-2020 her.