Høstens influensavaksinering samkjøres med koronavaksineringen - vi venter på vaksineforsendelse fra FHI

Helsestasjonen I Sør- Varanger får nå mange henvendelser vedrørende koronavaksine og influensavaksine, men vaksineringen har ikke startet opp enda.

Influensavaksinene vil trolig ankomme i ca uke 40-42, og vaksinering vil trolig bli i uke 43. Det vil også bli satt opp enkelte oppsamlingsdager for vaksinering etter dette også. Koronavaksinen er gratis, men influensavaksinen vil i år koste 250,- kr.

Det er kun de i risikogruppene som får tilbud fra kommunen, andre som ønsker influensavaksine må benytte seg av tilbud på apotek.

Årets vaksinering vil foregå på helsestasjonen på AMFI, og det blir også en vaksinedag ute på Bugøynes. Kommunen vil annonsere datoer og tidspunkt for vaksinering både på hjemmesiden (svk.no), på kommunens facebook- side, og med annonse i Sør- Varanger avis.

For de som ønsker lungebetennelsesvaksinen, så må denne tas utenom influensavaksineringen i år.

 

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine årlig:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med ;
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa annet utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten  som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

 

Koronavaksiner anbefales først og fremst for å beskytte enkeltindivider som risikerer alvorlig forløp av covid-19.

Folkehelseinstituttet anbefaler at følgende målgrupper bør vaksineres med en oppfriskningsdose før høst-vintersesongen 23/24: 

 • Aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere,  
 • Aldersgruppen 18–64 år som inngår i en risikogruppe,  
 • Aldersgruppen 12–17 år med alvorlig grunnsykdom, 
 • Aldersgruppen 6 måneder –11 år med alvorlig grunnsykdom etter individuell vurdering. 
 • Gravide i 2. eller 3. trimester. Vaksinasjon i 1. trimester kan vurderes dersom den gravide har tilleggssykdommer som gir ytterligere økt risiko.