Hvem bør vaksinere seg?

Influensavaksine anbefales spesielt for personer i disse gruppene:

  • Alle fra fylte 65 år
  • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
  • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggs risiko skal også få tilbud om vaksinasjon.

Barn og voksne med:

  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Hvor?

Vaksinering vil foregå på Kirkenes helsestasjon, på Skogfoss, i Neiden og på Bugøynes legekontor/helsestasjon.

Kirkenes:           

9. og 10. oktober Kl. 09.00 – 11.00 og 12.00 – 14.00

Oppsamlingsdag: 7. november Kl. 12.00 – 14.00

Skogfoss:         

24. oktober Kl. 09.00 – 11.00

Neiden:              

26. oktober Kl. 09.00 – 11.00

Bugøynes:        

6. november Kl. 11.00 – 13.00

 

For risikogruppene koster vaksinen kr. 150,-