I henhold til Plan- og bygningslovens § 25 er området regulert til:


- Byggeområder, herunder bolig, garasje, fritidsbebyggelse.


- Landbruksområde herunder beiteland, gamme.


- Offentlig trafikkområder, herunder kommunal vei.


- Spesialområder, herunder bevaring av bygninger og anlegg, léskur for sau, sauna, grønnsakdyrking, privat vei, friluftsområde, privat småbåtanlegg.

Plandokumentene finner du her:

Annonse.pdf             

Planbeskrivelse.pdf      

Reguleringsbestemmelser.pdf       

 Vedlegg+til+reguleringsbestemmelsene.pdf  

Plankart.pdf              

Detaljert+plankart.pdf  

 
Plandokumentene vil bli lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 11.10.08 – 11.11.08, på Servicekontoret i Rådhuset.


Eventuelle innspill og merknader må sendes til Sør-Varanger kommune, boks 406, 9915 Kirkenes, eller som e-post til postmottak@svk.no innen 11.11.08.