I anleggstiden var det av naturlige grunner trafikkale problemer øverst i Parkveien ved nyskolen i Kirkenes. Nå er skolen ferdigbygd, og av hensyn til skolelevene er det  enveiskjørt øverst i samme vei og innført parkeringsforbud i Fearnelysgate og de øverste hundre meter av Parkveien mot stadion og skolen.

 Fra dag en med nye skilt har mange foreldre klaget over at flere gir blaffen i enveiskjøringa og parkeringsforbudet, og i tillegg kjører inn på skoleplassen for å hente egne barn , primært på SFO.

KURT HAnsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette ønsker oppsynsmann i Sør-Varanger kommune,Kurt Hansen en slutt på, og mens undertegnede skal ta bilde av ham ved skiltet som viser kjøreforbud opp mot Kirkegårdsveien, suser en stor firehjulstrkker forbi i forbudt retning.

-Man kan jo bli oppgitt av mindre, sier Hansen som på det sterkeste oppfordrer alle til å følge forbudene som gjelder.

Hansen er også fortvilet over at parkeringsforbudet i Parkeveien neglisjeres jevnlig, og understreker at det er forbudt å parkere i Fearnelysgate fra Parkveien til Pasvikveien.

par

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fearnleysgt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppsynsmannen viser til at det er opprettet en provisorisk parkeringplass på bysida av fotballbanen.

-Denne har plass til mange biler, og  gangavstanden til skolen bør være mer enn overkommelig, mener Hansen, som også vil nevne at ulovlig parkerte biler vinterstid generelt er et problem.  

- Fortsetter den ulovlige parkeringa må vi naturligvis fjerne ulovlig parkerte biler for eiers regning, understreker han.  

Lokalpolitiker og småbarnsmor Hilde Michelsen kom tilfeldigvis forbi under intervjuet med oppsynsmann Kurt Hansen, og deler hans skuffelse over at trafikkreglene ikke blir fulgt ved nyskolen.  

hilde m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Det går flere hundre barn på skolen, og det er disse som er hovedårasken til at vi har fått både enveiskjøring og parkeringsforbud. Svært mange av dem som kjører forbi her har enten barn på skolen selv eller har relasjoner til noen som går her, så for meg er det meget underlig at reglene brytes såpass ofte, sier Michelsen som ber alle trafikkanter om å følge reglene.