Prosjektet omtaler hele garnisonens historie fra etableringen 1. juli 1921 og fram til idag. Ansvarlig for prosjektet har vært plassmajor Harald Enebakk.

GSV-avduking-major Enebakk Plassmajor Harald Enebakk.

Fungerende ordfører fokuserte på Garnisonen i Sør-Varangers betydning for hele kommunen, spesielt i forhold til det store antall soldater som hvert år tjenestegjør ved Grensevakten - og dermed blir ambassadører for Sør-Varanger. At soldatene blir kjent med historien og bakgrunnen for våre styrker på den norsk-russiske grense, er veldig viktig for forståelsen og betydningen av Forsvarets nærhet i Sør-Varanger.

GSV-avduking historieprosjekt_400x600.jpg Fungerende ordfører Lena Norum Bergeng.