Av Tonje Paulsen Solem, Finnmarken 

Lunndal startet i Heimevernet (HV) i 1969 og leverte for kort tid siden inn utstyret sitt. Balansen har nemlig ikke vært den samme etter at han fikk hjerneslag i 2009.

– Det er vemodig at det er over. Men jeg ville som soldat ha vært mer til byrde enn det jeg ville bidra med, sier Lunndal. Selv har han ikke hørt om noen som har fått sølvmedaljen og setter stor pris på hederen. Minnerydder I løpet av de 42 HV-aktive årene har Lunndal gjennomført 35 øvelser, sju kalottkamper og fire landskonkurranser.

I mange av konkurransene har han også vært lagleder og han har fått den gjeve skytterstatuetten. – Du får skytterstatuetten når du har skutt til sølvmerke i 18 år. Jeg har tatt sølvmerket i 22 år, men skytterstatuetten er den høyeste prisen forklarer Lunndal. Han har også vært med i Øst-Finnmarks eksplosivryddekommando i 12 år. Og han har til sammen fjernet 40.000 udetonerte eksplosiver.

– Jeg føler at jeg har kunnet bidra til lokalsamfunnet. Vi har for eksempel ryddet mye i nærområdene til skoler og barnehager. Med tanke på alt vi har funnet, så er jeg overrasket over at det ikke har vært flere ulykker med gamle miner og granater fra krigen, sier Lundal. Bemerket HVs områdesjef Steinar Gilberg er tydelig stolt av å kunne overrekke fortjenestmedaljen i sølv til sin gamle læremester.

ryddinga va granater og bomber thor lunndal

Gilberg startet som områdesjef i 1994 og da var allerede Lunndal med på laget. – Jeg ønsker også å takke Thor personlig. Da jeg kom opp hit nærmest med kniv mellom tennene, fortalte Thor meg å en ordentlig måte hvordan ting fungerte her i HV. Jeg har lært utrolig mye, sier Gilberg.

Han ga Lunndal en samekniv med logoen til Garnisonen i Sør-Varanger inngravert. I tillegg til den personlige gaven fikk Lunndal, som nevnt, fortjenstmedaljen i sølv, men han fikk også et merke for 35 års innsats.

– Lunndal har gjort seg bemerket helt opp til generalmajor Kristin Lund, som er HVs øverste leder. Det er svært sjeldent at noen får fortjenestemedaljen i sølv. Siden jeg begynte her i 1994 har det skjedd en gang før, påpeker Gilberg.

 Kamerater

Om Lunndal skal sette fingeren på hva HV har gitt han er kameratskap det første ordet som faller han inn.

– Min motivasjon for å være med så lenge er kameratskapet du har i HV. Nå er hovedpuljen av kameratene mine fra startet sluttet i HV, så det er ikke helt det samme mer. Jeg føler meg litt som en speiderleder blant ulveunger, forklarer Lunndal. -----------

Foto: Hallgeir Henriksen

---------------------------------------------------------------------