Europan   Kirkenes sjøfront  Fredag 10.juni 2005 var det befaring for arkitektene som ønsket å besøke konkurransetomten Europan - Kirkenes sjøfront.

Gilberto Bellino, fra Italia, møte opp som eneste, og fikk stor oppvartning av grunneiere, politikere og Kirkenes Ve og vel.
Ordføreren Tone Hatle hilste alle velkommen og overrekte han et krus med kommunens logo i håp om at det kunne gi han inspirasjon under tegning av sitt forslag. Etter lunsjen gikk delegasjonen rundt på konkurranseområdet, hvor Gilberto stilte massevis av spørsmål og fikk svar fra de forskjellige aktørene. Politibåten avrundet turen og gjorde det mulig for han å se byen fra sjøen.

Forslagene vil bli bedømt anonymt, men Gilberto vil i hvert fall ha et fortinn med å ha opplevd byen selv, og forhåpentligvis gjenspeiler det seg i hanes forslag til byfornyelse, for han hadde lyst å komme tilbake, folk var nemlig så åpen her.
Per dags dato har allerede 17 andre arkitekter meldt seg på Kirkenes, men det er fortsatt mulig for arkitekter å sende inn påmelding. Mer info finnes på engelsk på www.europan.no / www.europan-europe.com

Europan konkurransen for Kirkenes ber arkitektene å vise hvordan byen kan vende blikket mot havet. Byen står nå overfor en helt ny framtid, som et norsk senter for utnytting av de gigantiske olje- og gass-ressursene i Barentshavet og en mulig ny- oppstart av gruvevirksomhet. Byens sjøfront er derfor naturlig nok i Europans søkelys. Konkurransen er åpen for alle europeiske og russiske arkitekter under 40 år. Kirkenes er et av de 74 stedene. Konkurransen startet 7. mars 2005 og avsluttes ved innsendelse av forslagene 26.september 2005. Vinneren vil bli offentlig gjort 13. februar 2006. På hvert sted er førstepremien 12.000 euro og andre premie 6.000 euro. Vinnere blir gitt påfølgende oppdrag og muligheter for prosjektrealisering. Sør-Varanger kommune sammen med Husbanken Hammerfest, Statens Vegvesen, Sydvaranger AS, Finnmark fylkeskommune, Norvingbygg AS og NAF gårdene AS som er de økonomiske drivkreftene, inviterer alle unge arkitekter til deltagelse.