august september  2004  069  I løpet av ungdomsskolen gjennomføres 8 forskjellige etapper fra Treriksrøysa i sør til Grense Jakobselv i nord. Turene gjennomføres til fots, på sykkel og på ski, der noen av etappene er dagsturer og andre innebærer overnatting.

Deler av grensa er vanskelig tilgjengelig, og derfor er vi avhengig av at vi får en del hjelp fra Forsvaret gjennom en partnerskapsavtale. Garnisonen i Sør-Varanger bidrar med alt fra transport og guiding til plastring av såre hæler. Samarbeidsviljen og ressursene de stiller med har vært helt enestående.

vi laster opp  Som mål bak et slikt prosjekt står først og fremst lokal identitet. Vi har noe som ingen andre kommuner i Norge har; grense mot Russland. Denne grensa er det veldig mye spennende historie knyttet til, både eldre historie og det som har skjedd i våre dager. Geografisk og geologisk er det også et veldig spennende område. Mange av elevene har ikke noe forhold til dette. Andre aspekter som er viktige å trekke frem er den fysiske aktiviteten det medbringer å bevege seg langs en lite tilgjengelig grense, den sosiale samhørigheten det skaper å være på tur og ikke minst å flytte klasserommet ut til nye og spennende arenaer.

Les hele artikkelen vandrende læring PDF document ODT document