Prosjektet Kvinnelige næringsutøvere i Enare, Pechenga, Kola og Sør-Varanger er fullfinasiert og arbeidet er i startfasen. Finansieringsaktører er Interreg, Barentssekretariatet, EU og samarbeidskommunene. Formålet med prosjektet er å tilrettelegge for at kvinnelige næringsutøvere kan bygge nettverk over grensene i norden, kartlegge samarbeidsbehov og planlegge konkrete samarbeidsområder ved hjelp av lokale utøvere og regionale organisasjoner.
Kontaktperson er: Solbjørg Mikkola, tlf +47 970 15 370 Mailadr: smi@svk.no