TT-ordningen er en fylkeskommunal ordning som saksbehandles og avgjøres av kommunen.

 
Søknadsskjema og skjema for helseerklæring finnes på www.svk.no/esoknad eller ved henvendelse til Sør-Varanger kommune, Servicekontoret, Rådhuset, tlf. 78 97 76 00.
 
Det presiseres at helseerklæring utfylt av helsepersonell må være vedlagt søknaden for at den skal kunne behandles.
 
Søknad vedlagt helseerklæring sendes Sør-Varanger kommune, Servicekontoret, Boks 406, 9915 Kirkenes.
 
Søknadsfrist: 1. oktober 2010.
 

De som allerede er tildelt rettighet til TT-ordningen, behøver ikke å søke.