Kirkenes legesenter tilbyr nå bestilling av legetime og resept og attestfornyelser via internett.

Legekontoret håper på denne måten å få ned telefonkøen på legekontoret slik at tilgjengeligheten for pasientene blir bedre enn i dag.

Systemet er utviklet i samarbeid med Helsedirektoratet og i kommunikasjon med Datatilsynet av datafirmaet Deriga, og ivaretar nødvendige krav til sikkerheten.

Det er basert på en sikker plattform og har en del likhetstrekk med nettbanker. Den informasjon du som bruker sender fra din pc blir kryptert under overføringen til legekontoret slik at ikke sensitiv informasjon skal kunne plukkes opp av uvedkommende og bli misbrukt.

Ref. Tjenestebeskrivelsen.