Søknaden er lagt ut til offentlig innsyn på servicetorget i Sør-Varanger kommune. (ref saksnr. 12/1025)

Eventuelle merknader kan gis skriftilig til:

  • enten til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim
  • eller til Sør-Varanger kommune, Postboks 406, 9915 Kirkenes - merk da saken med saksnummer 12/1025

Vi ber om eventuelle uttalelser til søknaden innen 22. november 2013.

Høringsdokumenter finnes her:

Høring av søknaden fra Sydvaranger Gruve

Søknad om midlertidig endring av utslippstillatelse - Sydvaranger Gruve AS

Tillegsdokumentasjon - Notat fra NIVA