Sør-Varanger kommune beklager situsjonen.

Aktuelle fakturaer vil bli behandlet såsnart situasjonen er normalisert og rutinene igjen er etablert.