Gjennom mange år har det vært et samarbeid mellom Inari kommune i Finland og Sør-Varanger kommune.Her kan nevnes det samarbeid som har vært mellom Fossheim skole i Neiden og Sevettijàrvi skole på finsk side.  Brann-og redningstjenesten er et annet eksempel.Videre kan nevnes et mangeårig kvinnesamarbeid mellom Pechega-, Inari- og Sør-Varanger kommuner.

På møtet i Kirkenes 6.mai 2004, ble det fra begge parter uttrykt ønske  om å utvide  og videreutvikle det greneseoverskridende samarbeidet.
Den nye avtalen omfatter flere konkrete samarbeidsområder,
hvor reiselivssamarbeid er et prioritert område.Partene har også fremhevet Mellomriksveiprosjektet, hvor målet er å etablere en vegforbindelse mellom Finland og Norge over Pasvikdalen.

Avtalen har også et eget punkt  som forplikter partene til å støtte bygging og forbedring
av snøscooterløyper slik at løypenettverket benytter grenseoverskridende kontakter, spesielt i forhold til reiselivet. Partene vil gi hverandre løpende informasjon om åpning og stenging av løyper.

 Partene vil ifølge avtalen, oppmuntre til erfaringsutveksling mellom kommunale myndigheter og politikere innenfor helse-og sosialsektoren, samt utdannings- og kultur.Videre vil begge kommuner støtte at det utarbeides og utvikles nye samarbeidsprosjekter innenfor disse områdene.Ifølge avtalen vil partene se positivt på et samarbeid mellom bibliotektjenestene i Sør-Varanger og Inari.
Samarbeidet mellom Sevettijàrvi og Fossheim skole vil fortsette.
Partene uttrykker også ønske om å videreføre samarbeidet mellom brann-og redningstjenestene i grenseområdene.

Partene vil oppmuntre til erfaringsutveksling og samarbeid mellom bedrifter og businessorganisasjoner i Sør-Varanger og Inari.

Spørsmål om denne avtalen kan rettes direkte til spesialrådgiver May Griff Bye ved Plan- og utviklingsavdelingen.