Tema for møtet er framtidig skolestruktur i Sør-Varanger, med fokus på konsekvenser for Hesseng flerbrukssenter.

Politikere og representanter fra kommuneadministrasjonen er invitert til møtet.

Program:
- Velkommen, ved FAU
- Politikerne får ordet, 3 minutter hver
- Debatt

FAU håper på stor oppslutning - vel møtt!