Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage til Fylkesmannen innen tre uker etter denne kunngjøringen. Eventuelle klager sendes til Sør-Varanger kommune, Plan- og utviklingsavdelingen til forberedene behandling.

 

Om retten til å kreve innløsning vises til Plan- og bygningslovens § 32 og 42.

 

Planbeskrivelser

Planbestemmelser

Revidert plankart