Et prosjekt i helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk fra 75 års alder.

I dag har de fleste av oss gode forutsetninger til å leve et langt liv med relativt god helse og det er naturlig å tenke seg mange friske og aktive år etter at man har gått av med pensjon. I Norge ventes det en kraftig økning i antall personer over 65 år, der den største gruppen er 80 år og eldre.

eldre på samfunnshuset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtidig som denne veksten er i gang satses det på at alle skal kunne bo hjemme lengst mulig, noe som de fleste av oss ønsker samtidig som dette er en nasjonal strategi. Det vil derfor være viktig å satse på forebyggende og helsefremmende arbeid.

Temaer vi ønsker å snakke om på hjemmebesøket er:  Ulike tiltak i forhold til hjemmeulykker  Kosthold  Mosjon/ fysisk aktivitet  Hvordan en søker på ulike tjenester/ hjelpemidler  Opplevelse av egen hverdag og tanker om fremtiden  Informasjon om ulike tilbud og tjenester som finnes i Sør-Varanger kommune.

Hensikten er å få vite litt om ulike behov, ønsker og ressurser personen har. Informasjonen er viktig for kommunen med tanke på fremtidig planlegging av tjenester samt å få kartlagt litt hvordan folk har det i kommunen vår. I tillegg vil alle som mottar besøk få en informasjonsmappe med oversikt over ulike aktiviteter og tilbud i kommunen vår.

Planlagt oppstart av hjemmebesøk er fra januar 2012. Nærmere informasjon kommer i lokalaviser og på kommunens nettside.

Prosjektet finansieres gjennom Utviklingssenter for hjemmetjenester Finnmark, Helsedirektoratet og Sør-Varanger kommune.

camilla g edvardsen

Prosjektleder Camilla Greiner Edvardsen i Sør-Varanger kommune har stor tro på prosjektet, og håper folk stiller opp og svarer på spørsmåla som blir stillt. - Svara vi får vil kunne være med å danne grunnlag for tilbudet som skal gis i nær framtid i Sør-Varanger.