Vergemål innebærer at man får hjelp til å ivareta egne interesser av en person som er oppnevnt som verge. Vergemålsreformen og ny lovgivning skal sørge for økt rettsikkerhet, mer rettslikhet og økt kvalitet i vergemålsforvaltningen. Det dreier seg om rettighetene og formuen til grupper som er syke, demente eller utviklingshemmede, samt bemidlede personer under 18 år og enslige mindreårige flyktninger / asylsøkere.

Vergene er bærebjelken i vergemålsordningen, til tross for lav eller ingen godtgjøring for arbeidet. Det blir ikke automatisk endringer i eksisterende vergemål, og vi oppfordrer alle oppnevnte verger til å fortsette sitt arbeide også etter 1. juli 2013.
 
Denne våren inviterer Fylkesmannen alle verger, og de som ønsker å bli verger til opplæring i alle kommuner i Finnmark.
 
Planen ser slik ut:
Kommune
Tidspunkt
Nesseby
4.3 kl 18:00
Tana
5.3 kl 18:00
Kautokeino
6.3 kl 17:00
Karasjok
7.3 kl 17:00
Porsanger
11.3 kl 17:00
Alta
12.3 kl 17:00
Nordkapp
13.3 kl 17:00
Vardø
13.3 kl 17:30
Gamvik
14.3 kl 16:00
Lebesby
14.3 kl 19:00
Båtsfjord
18.3 kl 18:30
Berlevåg
19.3 kl 18:00
Hasvik
20.3 kl 19:00
Hammerfest
21.3 kl 18:00
Sør-Varanger
4.4. kl 17:00
Måsøy
8.4 kl 18:00
Kvalsund
9.4 kl 17:00
Vadsø
11.4 kl 18:00
Loppa
18.4 kl 17:00
 
Du kan melde deg på til en av våre kontaktpersoner allerede nå.
 
Du finner mer informasjon på Vergemålsportalen og i dette informasjonsskrivet fra Fylkesmannen til verger/ hjelpeverger.
 
Kontaktpersoner hos Fylkesmannen i Finnmark:
Rådgiver Katrine Erlandsen:               fmfikaer@fylkesmannen.no, telefon 78 95 03 28
Rådgiver Airin Andersen:                    fmfiaian@fylkesmannen.no, telefon 78 95 03 17
Prosjektleder Ann-Karin Dahl Næss:    fmfiakdn@fylkesmannen.no, telefon 78 95 03 03