Overtakst kan begjæres av vedkommende skatteyter eller av
Formannskapet innen tre uker fra utleggelse av skattelista.
Begjæringen sendes Sør-Varanger kommune, Eiendomsskattekontoret,
Postboks 406, 9915 Kirkenes.
 
Eiendomsskattegrunnlaget er økt som følge av at bunnfradraget
pr. boenhet er redusert fra kr. 100.000,- til kr. 0,- for 2014.