Kontaktinformasjon til vergemålsseksjonen til Fylkesmannen i Finnmark:

Kontaktinformasjon for ansatte på vergemålsseksjonen hos Fylkesmannen i Finnmark:

seksjonsleder Ann-Karin Dahl Næss – fmfiakdn@fylkesmannen.no – 78 95 03 03Trenger du verge - Informasjonsfolder.pdf

rådgiver Katrine Erlandsen – fmfikaer@fylkesmannen.no – 78 95 03 28

rådgiver Anne Liv Lidtveit – fmfialli@fylkesmannen.no – 78 95 03 17

rådgiver Bodil Johansen Kostamo (fra 1. juli)

E-post: postmottak@fmfi.no                                                      

Telefonnummer sentralbord: 78 95 03 00

Nettside (FMFI): http://fylkesmannen.no/Finnmark/Helse-og-omsorg/Vergemal/

Nettside vergemål (SRF): http://www.vergemal.no/

 

Last ned informasjonsfolderen "Trenger du verge"