Med seg til Oslo hadde ordfører Hansen leder i utvalget for miljø-og næring Bjørnar Gjetmundsen. (H)

cecilie hansen bjørnar gjetmundsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto: Miljøverndepartementet

Ordføreren er godt fornøyd med møtene.

- Møtet med Lahnstein gikk greit. Vi utvekslet informasjon og diskuterte utfordringer innenfor infrastruktur og rammevilkår i nordområdene. Møtet med miljøverndepartementet var også veldig konstruktivt med god dialog. Der møtte vi politisk rådgiver Audun Garberg (bildet). Tema var Nasjonale laksefjorder og vår oppfatning av nasjonale reguleringer og bestemmelser, sier hun til svk.no

Ordføreren forteller om god tilbakemelding og avklaringer rundt hennes  spørsmål.

-Jeg har tenkt å invitere miljøverndepartementet på besøk til neste år, så får de bli med på  omvisning i kommunen samt møter med politisk og administrativ ledelse.