På møte torsdag 11. januar var ca 60 personer tilstede, et veldig flott oppmøte fra folk med stort engasjement.

Vi har laget en liten oppsumering av alle innspill under gruppearbeidet.

Oppsumering+innspill.pdf