Søknad må sendes

til vår e-postadresse: Postmottak@svk.no.

eller

Sør-Varanger kommune
Brannsjefen
Boks 406
9915 Kirkenes

innen 07.05.10