Sør-Varanger kommune har åpnet nettstedet www.sor-varanger.kommune.no.

Portalen er et informasjonssted for kommunal informasjon med nyttig informasjon om kommunens virksomhet, beregnet primært for kommunens innbyggere og andre nettbrukere som ønsker å holde seg orientert.

 

Vi er stolt av at Sør-Varanger kommune nå også er på plass med en slik portal.

Vi har samarbeidet med Finnmark Fylkeskommune, Fylkesmannen og 4 andre kommuner i Finnmark i prosjektet "Finnmark på nett" hvor vi har deltatt i utvikling av offentlig bruk av internett. Portalen er et av resultatene fra dette arbeidet.

 

Portalen vil være et nyttig og viktig verktøy for publisering av artikler om kommunens aktiviteter.

Her vil du finne kommunens postjournal, sakspapirer, møtekalender for politiske møter, informasjon om kommunale tjenester og hvordan disse kan oppnås, med referanser til relevante søknadsskjema, planer og forskrifter og mer.

 

Portalen tilbyr funksjonelle tjenester som interesserte kan ta ibruk etter eget valg. For eksempel kan du melde deg på som mottakere av jevnlige nyhetsbrev som distribueres via elektronisk post, og du kan melde deg på tjeneste som varsler om nye artikler innenfor tema som interesserer deg.

Artikler som publiseres til portalen vil også kunne leses på mobiltelefonen for de som har såkalt wap-telefon, ved å benytte adressen wap.svk.no.

Vi ønsker interesserte velkommen til å oppsøke portalen og selv finne ut hvordan denne virker.

 

Portalen som nå lanseres har riktignok vært tilgjengelig en periode allerede. Hittil har vi kunne registrert en viss økning i aktiviteten knyttet til portalen. Et nøkkeltall for aktiviteten på portalen er for eksempel at portalen hadde omlag 2.000 daglige "hits" i gjennomsnitt pr. dag i mai 2004.

 

Kommunen arbeider kontinuerlig med forbedringer av portalen og økt omfang av informasjon.

Vi anser på langt nær at dette arbeidet er ferdig med denne lanseringen, men representerer et steg i retning av offentlig sektors ambisjon om "en døgnåpen forvaltning"

 

 

Redaksjonell linje for Sør-Varanger kommunes informasjonsportal i åpent internett

 

  1. Sør-Varanger kommunes åpne informasjonsportal på www.sor-varanger.kommune.no skal framstå som offisiell informasjonskanal for Sør-Varanger kommunes virksomhet som lokal yter og forvalter av offentlige tjenester.
    Portalen er ett bidrag til oppfyllelse av  Kommunelovens § 4 - Informasjon om kommunens og fylkeskommunens virksomhet,  som sier  at  "Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale og fylkeskommunale forvaltning."
  2. Dette innbefatter at informasjonsportalen skal framstå med etterrettelig og dekkende informasjon om kommunens virksomhet.
  3. Portalen skal invitere til kommunikasjon mellom kommunens innbyggere og kommunen virksomhet.
  4. Portalen skal kunne bidra komplementært til øvrige offentlige informasjonskanaler og vil klart skilles fra informasjonsportaler av politisk og kommersiell karakter.