Kommunevåpen - En grensesprengende kommune
Havnefasade fra Lyngberget i juni
Du er her: Forsiden |

Sør-Varanger kommunes offisielle webportal.  Alle innspill, bidrag og korrekturer er velkommen. 
Nyhetsoppslagene er også tilgjengelig som podcast: podcast.svk.no

Møte i utvalg for plan og samferdsel 05.06.15

Utvalg for plan og samferdsel innkalles til møte fredag 05.06.15 kl. 10:00 på møterom Garsjøen, Rådhuset.

2015-05-29
bok og klokke_200x223

Sør-Varanger bibliotek

Sommeråpningstider

Fra og med 1. juni til og med 29.august:

2015-05-21
sommerles

Sør-Varanger bibliotek

Bli med på Norges største og kuleste sommerlesekampanje – Sommerles 2015!

Sommertiden nærmer seg, og i år kan DU og alle andre elever i 1.–7. klasse være med på en spennende lesekampanje fra 1. juni til 31. august på ditt bibliotek.

 

2015-05-19

Spyling av vannledninger på Jakobsnes

Hovedvannledningene på Jakobsnes vil bli spylt torsdag 28.05.2015 fra kl. 22.00 til påfølgende morgen kl.06.00. Vannet vil i perioder være avstengt.

Det bør ikke tappes vann og vaskemaskiner må ikke benyttes mens spylinga pågår. Vannet kan være noe misfarget under og etter spyling, det vil derfor være en fordel å la vannet renne til det er rent og uten synlige partikler etter at spylinga er utført.

2015-05-27

Feil på sentralbordet

Sør-Varanger kommune har for øyeblikket feil med vårt hovednummer, 789 77400. Vi jobber med å løse feilen. I mellomtiden kan henvendelser rettes til telefonnummer 78977600

2015-05-27
arekalvo_1024x715

Norges humorist nr 1 er bekreftet til Kirkenes

Are Kalvø til Kultursalen

Gå ikke glipp av humoristen Are Kalvø som besøker Kirkenes og Sør-Varanger kultursal 1. desember i år. Forsalg av billetter på Aurora kino,  www.aurorabillett.no, eller Thon Hotel.

2015-05-26

Redusert åpningstid på servicekontoret i uke 22

I uke 22 har  servicekontoret åpent fra klokken 09.00-14.00

2015-05-22
datamaskin

Sør-Varanger bibliotek

Endrede åpningstider i mai

Sør-Varanger bibliotek oppgraderer sitt datasystem og skal i den forbindelse på kurs.

2015-05-21

Redusert åpningstid på servicekontoret - fredag 22.05

Vi har stengt mellom kl. 08.00 - 09.00 og fra kl. 11.30 - 12.00

2015-05-21
Oljeomlastning  - lenser på sjø_300x225

Ferdsel i farleden i Bøkfjorden - 500 meter sikkerhetsavstand til omlastende tankskip.

Norterminal AS er gitt tillatelse til oljeomlastning i Bøkfjorden. Omlastningen skjer mellom oljetankere som er oppankret i fastsatte områder til formålet. Omlastningen foregår for tiden på Ropelvbukt.

Av sikkerhetshensyn og i tråd med internasjonal praksis har Sør-Varanger kommune etablert en sikkerhetssone på 600 meter i diameter rundt tankskipene som ligger fortøyd sammen til ankers. Det tillates IKKE ferdsel, virksomhet eller opphold som ikke er tilknyttet drift når omlasting pågår eller skip er oppankret innenfor sikkerhetssonen.

Oppankrede skip er innringet av en fritt flytende oljevernlense som har en lengde på opp til 1000 meter. Fritidsbåter og andre fartøy i Bøkfjorden og Korsfjorden gjøres oppmerksom på kollisjonsfaren med oljelenser innenfor sikkerhetsavstanden. All skipstrafikk og fritidsbåter anmodes om å holde minimum 500 meters avstand ved passering av skipene. Fartøy anmodes om ikke å sette fart med kurs rett mot oppankrede oljeomlastningsfartøyer da dette kan oppleves som en sikkerhetsrisiko.

Ved behov for ytterligere informasjon om sikkerhetsavstanden vennligst kontakt havnevesenet på telefon 78 97 74 44 / 41 45 49 92/ VHF kanal 12 eller Norterminal vakttelefon +47 971 93 092

Takk for at du utviser aktsomhet og respekterer sikkerhetsavstanden til omlastende tankskip

2015-05-19

Vannavstenging på Bugøynes 19.05.2015

På grunn av reparasjon av en hovedvannledning på Bugøynes må vannet stenges tirsdag 19. mai kl. 23.30 til onsdag morgen kl. 06.00. Tapp gjerne opp litt vann slik at ulempene med vannavstenginga blir minst mulig.

2015-05-18
red1

Kjempelangt skole- og barnetog

17 mai feiringen igang

17. mai markeringen er igang. I år gikk skolene på Kirkeneshalvøya sammen i tog. I tillegg var det stor oppslutning blant barnehagene. Alt dette bidro til et langt tog. Mye publikum hadde møtt fram langs ruta til tross bare at det bare var et par plussgrader. Feiringen fortsetter på de ulike skolene i kommunen og senere med Folketog i Kirkenes

2015-05-17

Møte i kommunestyre 27.05.15

Kommunestyret innkalles til møte den 27.05.15, kl 11:30, kommunestyresalen, Rådhuset.

2015-05-15
Logo tilskyddsportalen - lokale lag og foreninger

Tilskuddsportalen - for lokale lag og foreninger

Sør-Varanger kommune abonnerer på Tilskuddsportalen slik at både kommunen selv og kommunens lokale lag og foreninger gis tilgang til portalen.

2015-05-13
Miljodir_logo_hoved_pos_RGB_200x200

Høring fra Miljødirektoratet

Norterminal Floating Storage AS søker om dispensasjon fra rammevilkår til omlasting av oljeprodukter i Bøkfjorden/Korsfjorden

Norterminal Floating Storage AS har søkt Miljødirektoratet om å endre tillatelse av 04.08.2014 som gjelder omlasting av oljeprodukter i Sør-Varanger kommune. Virksomheten har i dag tillatelse fra Miljødirektoratet til å laste om inntil 3 millioner tonn oljeprodukter ved skip til skip-operasjoner der skipene ligger på svai på ett anker. Ved bruk av mellomlagerskip som fortøyes fast til land, er rammen i tillatelsen 11 millioner tonn oljeprodukt.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk høringsuttalelse finner du på miljødirektoratets nettside http://www.miljodirektoratet.no/horing2013-4978-2/.

2015-05-13
Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS