Kommunevåpen - En grensesprengende kommune
SVK Havna Vinter
Du er her: Forsiden |

Sør-Varanger kommunes offisielle webportal.  Alle innspill, bidrag og korrekturer er velkommen. 
Nyhetsoppslagene er også tilgjengelig som podcast: podcast.svk.no

Møte i utvalg for plan og samferdsel 28.08.14

Utvalg for plan og samferdsel innkalles til møte torsdag 28.08.14 kl. 10:00 på møterom Garsjøen, Rådhuset.

2014-08-21

Møte i utvalg for miljø og næring 26.08.14 avlyses.

Utvalgsleder har besluttet å avlyse møtet som følge av manglende saker. Neste ordinære møte i utvalget finner sted 23.09.14.

2014-08-19

Møte i utvalg for levekår 25.08.14

Utvalg for levekår innkalles til møte mandag 25.08.14 kl. 10:00 på møterom Viksjøen, Rådhuset.

2014-08-18

Skolestart høsten 2014

Velkommen til nytt skoleår!

Alle elevene i grunnskolen i Sør-Varanger møter til skolestart torsdag 21.08
(se oversikt for oppmøtetidspunkt ved de enkelte skolene).

2014-08-18
SL KIRKENES_400x255

ET MULIGHETSSTUDIE FOR BYUTVIKLING I KIRKENES FREM MOT 2040

STORE LILLE KIRKENES

Presentasjon av masteroppgave Store lille Kirkenes, et mulighetsstudie for byutvikling i Kirkenes frem mot 2040.

Oppgaven er et studie i hvordan man kan planlegge for en by i rask utvikling og med usikker framtid, oppgaven kan lastes ned her:

2014-08-15

Møte i kommunestyret 27.08.14

Kommunestyret innkalles til møte onsdag 27.08.14 kl. 11:30 i kommunestyresalen, Rådhuset.

Følg sendingen her

2014-08-15
Finnmark Pride_700x158

Kommunen markerer Finnmark Pride

Sør-Varanger kommune flagger med regnbueflagget utenfor Rådhuset idag.

2014-08-15

Sør-Varanger ble ikke plukket ut til deltakelse i forsøk

Sør-Varanger kommune var en av mange kommuner som søkte om deltakelse i forsøksordning med nedsatt stemmerettsalder for kommunestyrevalget 2015. Kommunal- og moderniserngsdepartementet har nå gjort sin vurdering, og plukket ut deltakerkommunene. Fra Finnmark får Vadsø og Kautokeino kommuner delta.

2014-08-13
komplan_300x426

SISTE FRIST FOR HØRINGSUTTALELSER ER ONSDAG 13. AUGUST

Kommuneplanens samfunnsdel for Sør-Varanger 2014 - 2026

I medhold av Plan- og bygningslovens § 11-14 legges Forslag til kommuneplanens samfunnsdel, ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangsbehandling av formannskapet i møte 11.06.14.

2014-08-08

Møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede 12.08.14

Rådet for likestilling av funksjonshemmede innkalles til møte den 12.08.14, kl 13:00, møterom Viksjøen, Rådhuset.

2014-08-08

Møte i eldrerådet 13.08.14

Eldrerådet innkalles til møte onsdag 13.08.14, kl 10:00, møterom Garsjøen, Rådhuset.

2014-08-07

Møte i utvalg for plan og samferdsel 14.08.14 avlyses

Utvalgsleder har besluttet å avlyse møtet som følge av få saker. Neste ordinære møte i utvalget skal etter møteplanen finne sted 28.08.14.

2014-08-07

Møte i formannskapet 13.08.14

Formannskapet innkalles til møte onsdag 13.08.14 kl. 11:00 i kommunestyresalen, Rådhuset.

2014-08-04

Normalisering av sikringsnivå i Kirkenes havn

Kystverket har endret det maritime sikringsnivået til nivå 1 for alle norske havneanlegg som omfattes av ISPS-koden. På bakgrunn av den foreliggende trusselsituasjonen vil Kystverket fortsatt vurdere fortløpende behovet for igjen å heve det maritime sikringsnivået. Dersom dette skulle bli aktuelt vil det bli sendt ut melding om dette. Selv om nivået nå er senket til nivå 1, ber vi om at aktører i havna utviser ekstra årvåkenhet og melder fra til Kirkenes havnevesen / havnevakta dersom noe mistenkelig observeres.

2014-08-01
P1030207_1000x750

Planlegging av Seiersmarsjen går for fullt

Kulturarbeidere på rekognosering

I anledningen 70 årsmarkeringen av frigjøringen arrangerer Pechenga og Sør-Varanger kommune «Seiersmarsjen» hvor russiske og norske ungdommer skal gå ruta som den Røde Arme benyttet under frigjøringen av Sør-Varanger i oktober 1944.

2014-07-18
Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS