Kommunevåpen - En grensesprengende kommune
Rollup   invertert    i forbindelse med jobbmessa  2011 L
Du er her: Forsiden |

Sør-Varanger kommunes offisielle webportal.  Alle innspill, bidrag og korrekturer er velkommen. 
Nyhetsoppslagene er også tilgjengelig som podcast: podcast.svk.no

Kunngjøring

Motorferdselforbudet i Gallokområdet oppheves

Motorferdselforbudet i Gallokområdet fra nordenden av Store Gallok og videre nordover og vestover oppheves fra og med i dag 31. mars.

Alle gitte dispensasjoner inn i Gallokområdet er nå gyldig. Vedtak fattes av Fylkesmannen i Finnmark i dag.

2015-03-31
Valg 2011 Logo 521x206_300x119

Valg 2015 - innkomne listeforslag

I medhold av valglovens § 6-6 legges innkomne listeforslag til kommunestyrevalget 2015 ut til offentlig ettersyn etterhvert som de kommer inn. Frist for innlevering av lister er 31. mars 2015 kl. 12:00.

Ved fristens utløp er det innkommet 9 listeforslag til høstens valg.

Valgstyret (formannskapet) vil innen 1. juni 2015 behandle listeforslagene.

 

2015-03-31
Scooterløype

Barentshallene Sør-Varanger KF informerer

Scooterløyper - åpne for kjøring

Løype 20 er helt åpnet fra Lanabuktveien til nordenden av Småstrømvann, samt sideløype opp Gangasdalen og over til løype 21 ved Rv. 886.

Vi gjør oppmerksom på at mildvær fører til at det enkelte steder kan være bløtt i løypene og at det kan stikke steiner frem. Vi ber derfor publikum kjøre forsvarlig og etter forholdene nå i påsketiden!

 

2015-03-30
Illustrasjon alt1og2 KDP_TØMMERNES_600x304

Planarbeid for havne- og industriutbygging på Tømmerneset

Åpent informasjonsmøte torsdag 9. april kl. 17:00, Rådhuset i Kirkenes

Utvalg for Plan og Samferdsel har i møte 26.02.14, vedtatt å legge følgende planforslag ut til offentlig ettersyn/høring i seks uker:

  • Forslag til Kommunedelplan for Tømmerneset – infrastruktur for framtidig havne- og industriutbygging
  • Forslag til Områderegulering for Pulkneset – Kirkenes Maritime Park
  • Forslag til Områderegulering for Høybuktmoen skyte- og øvingsfelt
  • Forslag til Områderegulering for Norterminal, oljeomlastningsterminal på Gamnes

Plandokumentene kan leses her: Planarbeid for havne- og industriutbygging på Tømmerneset

Kommunen og utbyggerne inviterer alle interesserte til åpent informasjonsmøte om planarbeidene.

 

Velkommen

2015-03-27
Samfunnshuset-weblde-avlangt

Nok en teaterbegivenhet til Kirkenes!

Samfunnshuset flyttes til Kultursalen

Hålogaland Teaters suksessforestilling fra 2014, Samfunnshuset, har turnestart i Kirkenes mandag 13. april. Forestillingen var opprinnelig satt opp på Samfunnshuset, men er nå flyttet til kommunens flotte teaterscene, Sør-Varanger kultursal. Les mer om forestillingen her

2015-03-27
D:DocumentsProsjekterNye reguleringsplanerPer-Erik Olsen og

Kunngjøring

Utlagt til offentlig ettersyn - Detaljplan for Birtedal, gnr. 5 bnr. 35 Vagge i Bugøyfjord. PlanID 2014003

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 har Utvalg for Plan og samferdsel i sak 028/15 vedtatt å legge følgende planforslag ut til offentlig ettersyn;

«detaljplan for eiendom «Birtedal», gnr 5 bnr. 35, Vagge i Bugøyfjord, datert 23.05.2014, Nasjonal Planid 20302014003»

2015-03-26

Sør-Varanger kommune har gode resultater

IMDi har kunngjort resultater for introduksjonsprogram for 2014

Resultatene viser at 64% av deltakerne i Sør-Varanger gikk ut i arbeid eller utdanning i 2014. Det er det beste resultatet blant bosettingskommuner i Finnmark og i Nord-Norge. Landsgjennomsnittet var 44%.

2015-03-26

Utdeling av fag- og svennebrev 25. mars 2015

Ordføreren delte ut fag- og svennebrev til 23 frammøtte gjester i kommunestyremøtet 25. mars. De inviterte har avlagt prøver innen disse fagene:

Helsearbeiderfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget, anleggsmaskinførerfaget, anleggsmaskinmekanikerfaget, bilskadefaget, bilfaget, lette kjøretøy, IKT-servicefaget, produksjonsteknikkfaget, institusjonskokkfaget, salgsfaget, taktekkerfaget, tekstilduodjifaget, industrirørleggerfaget, industrimekanikerfaget, ambulansefaget, elektrikerfaget, asfaltfaget og tømrerfaget.

2015-03-26

Endring av åpningstider hos ØFAS i påsken.

Åpningstidene finner du her.

2015-03-26

Jusshjelpa tilbyr gratis juridisk bistand på rådhuset fra klokken 13.30-15.00

Jusshjelpa er på Rådhuset i dag 26.03.2015

2015-03-26
Påskebilde

Barentshallene Sør-Varanger KF informerer

Åpningtider i påsken ved Barentshallene Sør-Varanger KF

2015-03-25
Skispor

Barentshallene Sør-Varanger KF informerer

Skiløyper - Nypreparert

Det er i dag 25.mars. nykjørte spor ved lysløype mellom Kirkenes og Bjørnevatn

Det er fortsatt ikke mulig å krysse E105 på grunn av veiarbeid og dette vil dessverre vare ut sesongen

Det er også kjørt spor til avstikkere mot Prestfjellet, Tangen Bru og Verigas

Det er fortsatt mulig for publikum å følge løypestatus på www.skisporet.no/finnmark/kirkenes (denne kan også lastes ned som app til mobil og nettbrett)

2015-03-25
P1010891_250x178

Sør-Varanger bibliotek

Åpningstider i påskeuka:

2015-03-18

Flyktningtjenesten er innvilget kr 300 000 til prosjektet Jobbfunn!

Utviklingsmidler fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Utviklingsmidlene for 2015 er gitt til det etablerte prosjektet Jobbfunn! i Sør-Varanger kommune. Deltakerne i skal gjennom introduksjonsprogrammet opparbeide nødvendig kompetanse i og om samfunnet, slik at de kan gå ut i arbeid eller utdanning. Formålet med tilskuddsordningen er å øke kvaliteten og bedre resultatene i kommunenes totale integreringsarbeid.Tilskuddsordningen skal bidra til å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og til deres økonomiske selvstendighet.

2015-03-24
Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS