Kommunevåpen - En grensesprengende kommune
Rollup   invertert    i forbindelse med jobbmessa  2011 L
Du er her: Forsiden |

Sør-Varanger kommunes offisielle webportal.  Alle innspill, bidrag og korrekturer er velkommen. 
Nyhetsoppslagene er også tilgjengelig som podcast: podcast.svk.no

P1030207_1000x750

Planlegging av Seiersmarsjen går for fullt

Kulturarbeidere på rekognosering

I anledningen 70 årsmarkeringen av frigjøringen arrangerer Pechenga og Sør-Varanger kommune «Seiersmarsjen» hvor russiske og norske ungdommer skal gå ruta som den Røde Arme benyttet under frigjøringen av Sør-Varanger i oktober 1944.

2014-07-18

Kulturdepartementet sender ut rapporten ”Gjennomgang av Norsk kulturråd”

Norsk kulturråd ute til høring

 

Rapporten er utarbeidet av en utredningsgruppe nedsatt av departementet og kan lastes ned fra http://www.regjeringen.no/kudrapporter

Høringsfristen er 15. august 2014. Høringsuttalelser sendes per e-post til postmottak@kud.dep.no.

2014-07-18

20 av 25 flyktninger er bosatt i 1. halvår 2014

Flyktninger i Sør-Varanger

Det er stort press på bosettingsområdet og Integrerings- og mangdoldsdirektoratet (IMDi) viser til at det er nærmere 5 000 personer med oppholdstillatelse i Norge, som venter på å flytte til en kommune, derav er ca 1 300 personer i nord-norske mottak. I tillegg har IMDi nord ansvar for å bosette 180 syriske overføringsflyktninger i 2014. 

2014-07-16
havn

Travle dager i Kirkenes havn

Aktørene i Kirkenes havn har travle dager. I juni mnd hadde havna 120 fartøysanløp, noe som er 33% økning i forhold til 2013. Størst økning er det for fartøyer som støtter petroleumsaktiviteter i Barentshavet sørøst og på russisk side.

2014-07-10
Utstillling_250x170

Sør-Varanger bibliotek

Naturutstillinger «Fennoskandias grønne belte» og «Naturvernforbundet 100 år» på biblioteket 29 juli – 29 august 2014.

Tirsdag 29. juli klokka 13.00 åpner to utstillinger på biblioteket, som begge har natur som hovedtema.

2014-07-07
Bli treningskompis 2014  illustrasjonsbilde

Invitasjon til kurs i Kirkenes helga 24.-26.10.2014

Bli treningskompis!

Hvis du er over 16 år, er interessert i fysisk aktivitet, mosjon, idrett og eller friluftsliv, kan du bli en treningskompis.

Sør-Varanger kommune  i samarbeid med Finnmark Fylkeskommune og Finnmark Idrettskrets i Kirkenes inviterer til kurs helga 24.-26.10.2014

Kurset er gratis.

Påmeldingsfrist 2.10.2014

2014-07-07
oversiktskart 3-22

TIL HØRING/OFFENTLIG ETTERSYN: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR GNR. 3, BNR. 22, VALEN I BUGØYFJORD

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 legges Forslag til detaljregulering for gnr. 3, bnr. 22, Valen i Bugøyfjord, planID 2012014 ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangsbehandling i Utvalg for Plan og Samferdsel i møte 03.07.14, sak 066/14.

 

Formålet med planarbeidet er å regulere parkeringsforholdene i området, samt fradele hyttetomter.

2014-07-04
KILA

KIRKENES INDUSTRIAL LOGISTICS AREAL

TIL HØRING/OFFENTLIG ETTERSYN: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR SØRLIG ATKOMST TIL KILA

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 legges Forslag til detaljregulering for sørlig atkomst til KILA, planID: 2013019 ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangsbehandling i Utvalg for Plan og Samferdsel i møte 03.07.14, sak 067/14.

 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for atkomstvei til Kirkenes Industrial Logistics Area (på Slambanken) fra E6 ved Hesseng.

2014-07-04
regplan gnr 32 bnr 7  151113

Kunngjøring av vedtatt plan

Detaljregulering for eiendom gnr. 32, bnr. 7, ved Tårnesletta i Jarfjord

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-12 kunngjøres det herved at Sør-Varanger kommunestyre i møte 28.04.14 sak 039/14 har vedtatt følgende reguleringsplan:

- «detaljregulering for eiendom gnr. 32, bnr. 7, ved Tårnsletta i Jarfjord", datert og revidert 15.11.13, planid 2012001.

2014-07-03
ailo_170x250

Sør-Varanger bibliotek

Utstilling om Nils-Aslak Valkeapää (23.03.1943 – 26.11.2001)

En større utstilling med roll ups, som består av bilder og tekst på samisk og norsk, er satt opp i 1. etasje på biblioteket.

Sammen med utstillingen finner du bøker og cd, som er til hjemlån.

2014-07-02
Dypvannskaia

Steinutskipning sommeren 2014

Tschudi Aggregates AS har inngått avtale med Havnevesenet for bruk av Dypvannskaia for utskipning av inntil 350.000 tonn pukk. Lagring av pukk på havnearealene starter tidlig i uke 27, mens første skip for lasting er forventet i uke 30 til Kirkenes.  Hensikten med å starte lagring nå er å gjøre perioden for transport mellom steindeponi i Bjørnevatn og havna lengst mulig for den måten bidra til at trafikkbelastningen blir minst mulig. Utskipning av stein trolig pågå fram til oktober 2014. Det er beregnet 8 - 9 skipsanløp, hvor fartøyene laster ca 40 000 tonn per anløp. Lastetiden er beregnet til 72 timer per fartøy.

2014-06-30

Møte i utvalg for plan og samferdsel 03.07.14

Utvalg for plan og samferdsel innkalles til møte torsdag 03.07.14 kl. 10:00 på møterom Garsjøen, Rådhuset.

2014-06-27

Sosialtjenesten informerer

Redusert behandlingskapasistet for Startlån og tilskudd i sommerferien.

På grunn av ferieavvikling sommeren 2014 vil det ikke bli  behandlet søknader om Startlån og tilskudd i periodene 7. - 28. juli og 13. - 28. august 2014.

2014-06-25

Finnmark fylkeskommune informerer

Skoleskyss - skoleåret 2014/2015 - må søkes.

Disse elever har krav på fri skoleskyss:

  • 1. og 2. klassetrinn (grunnskole) - elever bosatt mer enn 2 km fra skolen
  • 3. - 10. klassetrinn (grunnskole) - elever bosatt mer enn 4 km fra skolen
  • Elever i videregående skole som bor mer enn 4 km fra skolen
  • Elever med særskilte behov (etter søknad)

Alle som ønsker skoleskyss skoleåret 2014/2015 må søke om dette elektronisk via internett på www.177finnmark.no/Skoleskyss.
Søknadsportalen åpner 1. juli.

2014-06-25

Møte i formannskapet 02.07.14 avlyst

Formannskapet har besluttet å avlyse sitt møte 02.07.14 grunnet få/manglende saker.

2014-06-23
Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS