Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nyheter

Utlysning kulturmidler

Det er satt av 500 000 til kulturmidler til kulturorganisasjoner, idrett og til Utvalg for levekårs disposisjon. Rammene for disse ble vedtatt i Utvalg for levekår 18.03.19 etter følgende fordelingsnøkkel:

Kulturmidler kulturorganisasjoner                                                            200 000

Kulturmidler idrett                                                                                    200 000

Kulturmidler til Utvalg for Levekårs disposisjon                                      100 000

Søknader om kulturmidler må fylles ut elektronisk og søknadsskjema finnes på

https://e-skjema.no/SorVaranger/artikkel.aspx?MId1=2313&AId=2131

For spørsmål angående kulturmdler eller teknisk support i forhold til søknaden, ta kontakt med Enhetsleder for kultur og fritid, Harald Sørensen, e-post hso@svk.no eller mob 918 14 958

Søknadsfrist 1. mai 2019

 

Søknad om investeringstilskudd – Idrettslag

Det er satt av 930 000 i budsjettet for 2019 for å realisere tiltak i kommunedelplanen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv (Fysak-pott).  Utvalg for levekår vedtok i møte 18. mars 2019 å sette av 630 000 til investeringstilskudd til idrettslag og 300 000 til ansettelse av Idrettskonsulent.

Søknadsfrist for investeringstilskudd er 1. mai 2019.

Ta kontakt med Enhetsleder for kultur og fritid, Harald Sørensen for nærmere veiledning.

hso@svk eller mob 918 14 958

Søknader sendes til

Sør-Varanger kommune, boks 406, 9915 Kirkenes eller per e-post:

postmottak@sor-varanger.kommune.no

Søknaden skal merkes «Investeringstilskudd Idrett»

Valglister 2019

Her finner du oversikt over hvilke partier som har levert liste. Oversikten oppdateres etterhvert, og fristen for å levere liste er 1. april kl. 12:00. Vi gjør oppmerksom på at listene ikke er endelige, i den forstand at de skal gjennom lovbestemt hørings- og behandlingsprosess.

Sender du faktura til kommunen?

Vi har viktig informasjon til deg! ... Og sender du ikke faktura, håper vi du finner noe annet nyttig å lese her hos oss.

Hva skjer?

Språk Norsk - Norwegian