Kommunevåpen - En grensesprengende kommune
Midnattsol over Bøkfjorden
Du er her: Forsiden |

Sør-Varanger kommunes offisielle webportal.  Alle innspill, bidrag og korrekturer er velkommen. 
Nyhetsoppslagene er også tilgjengelig som podcast: podcast.svk.no

Møte i utvalg for plan og samferdsel 04.12.14

Utvalg for plan og samferdsel innkalles til møte torsdag 04.12.14 kl. 09:00 på møterom Ellenvatn, Rådhuset.

2014-11-27

Ekstraordinært møte i havnestyret 09.12.14

Havnestyret innkalles til ekstraordinært møte tirsdag 09.12.14 kl. 10:00 på møterom Viksjøen, Rådhuset.

 

2014-11-27
Fredrik Gulseth

Riksteatret lanserte denne uka sitt vårprogram

Bjarte Hjelmeland og "Peer du lyver!"

Denne uken var det vårlansering i Oslo. I Sør-Varanger kultursal kan publikum få gleden av å møte skuespilleren og komikeren Bjarte Hjelmeland i forestillingen "Gu kor gøy". Senere blir det fartsfylt og lekent eventyr for barn, fritt etter Per Gynt i «Peer du lyver»

2014-11-27

Møte i utvalg for miljø og næring 04.12.14

Utvalg for miljø og næring innkalles til møte den 4.12.14, kl 10.00, møterom Viksjøen, Rådhuset. 

2014-11-26
Lys Skytterhusfjellet bhg

Skytterhusfjellet barnehage deltok tirsdag 25. november på arrangement "Lysmarkering 2014"

Ideen bak en slik  markering er at barna skal bli mer synlig i bybildet og samfunnet forøvrig. Barna har masse kompetanse, kunnskap og kreativitet som vi voksne bør få ta større del i. Med dette får innbyggerne en gave fra ungene i barnehagene, samtidig som vi får vist frem at vi finnes og har kompetanse til å utføre aktiviteter til glede for samfunnet.

Vår lysgave ble gitt til alle beboende og besøkende på Skytterhusfjellet.

2014-11-26

Vannavstengning torsdag 27. november 2014

På grunn av montering av en ny vannkum til Kirkens nye sykehus må vi stenge hovedvannledninga til Kirkenes torsdag 27.11.2014 fra kl. 08.00 til kl. 20.00. Om det ikke skjer noe uforutsett har vi tilstrekkelig vann i høydebassengene våre til å forsyne hele Kirkenes, men vi anmoder likevel abonnentene våre på Kirkenes å bruke minst mulig vann i denne perioden.

Skytterhusfjellet vil være uten vann mens arbeidet med kum og vannledning pågår.

2014-11-26

TIL OFFENTLIG HØRING – HAVNEREGULATIV 2015 – FORSLAG TIL FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGSGEBYR, PRISER OG VILKÅR FOR HAVNEVESENETS VARER OG TJENESTER

I medhold av Forvaltningsloven § 37 legges Havneregulativ 2015 – Forslag til forskrift om anløpsavgift og saksbehandlingsgebyr, priser og vilkår for havnevesenets varer og tjenester, gjeldende fra 1. januar,  ut til offentlig høring.

Høringsforslaget vil være tilgjengelig ved havneadministrasjonens kontor, Storgata 5, Kirkenes og kommunens servicekontor på Rådhuset.

Forslaget er også kunngjort på Sør-Varanger kommunes hjemmesider: http://www.svk.no.

Forslaget tilsendes elektronisk ved henvendelse til havnevesenet@svk.no.

Høringsfristen er fredag 12. desember 2014. Uttalelser må gis skriftlig.

 

Havnesjefen

2014-11-25

Møte - dispensasjonsutvalget 25.11.2014 avlyses.

Utvalgsleder har besluttet å avlyse møte som følge av manglende saker. Neste ordinære møte i dispensasjonsutvalget er 27.01.15.

2014-11-24
hans og grete_1024x665

Riksteatret kommer

Hans og Grete i Sør-Varanger Kultursal torsdag kl 18.00

Bli med Hans og Grete på deres ferd gjennom skogen og følg dem til pepperkakehuset, der verdens slemmeste heks bor. Kan du hjelpe dem med å finne veien hjem til pappa?

Møt opp en time før og bli sminket som et skogsdyr.

2014-11-24

Ekstraordinært møte i kommunestyret 03.12.14

Som orientert om på kommunestyremøtet 19.11.14, innkalles til ekstraordinært kommunestyremøte onsdag 03.12.14 kl. 11:30 i kommunestyresalen.

Følg sendingen her

2014-11-21
IMAG1032_400x130

Møte i havnestyret 20.11.14

Havnestyret har i dagens møte behandlet saker vedr. budsjett 2015, nytt havneregulativ og forskrift om anløpsavgift. Samtlige saker ble enstemmig vedtatt, og havneregulativet legges nå ut til ettersyn, med 3 ukers høringsfrist.

Her lokalt kan vi (i alle fall i dagens møte) avkrefte myten om at havnestyret er mannsdominert.

2014-11-20
Beate med HMS-prisen

HMS-prisen for 2014 er tildelt Beate Ryeng, styrer ved Hesseng barnehage

Utdelingen skjedde under HMS-dagen 5.11.14.   Ågoth Petterson fra flyktningetjenesten sto for prisutdelingen.  Hun orienterte om kriteriene for prisen, og beskrev hvordan Beate skiller seg ut som årets vinner.

2014-11-20

Møte i administrasjonsutvalget 27.11.14

Administrasjonsutvalget innkalles til møte torsdag 27.11.14 kl. 09:00 på møterom Viksjøen, Rådhuset.

2014-11-20
IMG_6277_500x311

Utdeling av fag- og svennebrev i kommunestyret 19.11.14

18 frammøtte mottok idag sitt bevis på gjennomført fag- eller svenneprøve, innen følgende fag: Barne- og ungdomsarbeiderfaget, elektrikerfaget, energimontørfaget, helsearbeiderfaget, kokkfaget, renholdsoperatørfaget, salgsfaget, tømrerfaget og rørleggerfaget.

Sør-Varanger kommune gratulerer!

2014-11-19
Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS