Kommunevåpen - En grensesprengende kommune
Du er her: Forsiden |

Sør-Varanger kommunes offisielle webportal.  Alle innspill, bidrag og korrekturer er velkommen. 
Nyhetsoppslagene er også tilgjengelig som podcast: podcast.svk.no

Oljevernøvelse på Ekkerøya

Oljevernøvelse Ekkerøya_300x200.jpgDenne uken gjennomførte mannskaper fra Kirkenes havnevesen og Kirkenes Brannvesen en stor samhandlingsøvelse med Eni Norge, IUA Vest-Finnmark, IUA Midt-Finnmark og IUA Øst-Finnmark. Øvelsen foregikk over et stort geografisk område og involverte dermed mange ressurser. Målsettingene var å trene både aksjonsledelse, skadestedsledelse, strandsonerensing og demonstrasjon og praktisk øvelse i bruk av utstyr.

Ekkerøya var utpekt som øvingsområdet for IUA Øst-Finnmark, og foregikk i nærheten av ett naturreservat med fuglefjell, som på denne tiden av året har arter slik som krykkje, praktærfugl, ærfugel og forekomster av stellerand. I øvelsen deltok mannskaper fra kommunene Vadsø, Vardø, Tana, Nesseby og Sør-Varanger, med støtte fra NOFOs eget spesialteam og Fylkesmannens miljøavdeling. Det ble etablert ren og skitten sone, samt lagt ut geotekstil for å beskytte den sårbare vegetasjonen. Det ble også lagt ut sperrelenser mot oljesøl. Ekkerøy Bygdelag stilte med flotte lokaler til mannskapene.

2015-04-24

Møte i arbeidsmiljøutvalget 30.04.15

Arbeidsmiljøutvalget innkalles til møte den 30.04.15, kl 09:00 møterom Viksjøen, Rådhuset.

2015-04-23

Møte i utvalg for levekår 27.04.15

Utvalg for levekår innkalles til møte mandag den 27.04.15, kl 10:00, møterom Viksjøen, Rådhuset.

2015-04-20

Møte i kommunestyret 29.04.15 - MØTET AVLYSES

Ordfører har besluttet å avlyse kommunestyremøtet 29.04.15 som følge av få saker.

2015-04-20
Scooterløype

Barentshallene Sør-Varanger KF informerer

Scooterløyper - Varsel om stegning

Løype 21 stenges nå for scooterferdsel da Veidekke er i gang med åpning av veien til Grense Jakobselv

Løype 4 stenges fra Neiden Hotell til Bødkerbekken 

Fra før er løype 16 på Bugøynes stengt for ferdsel, samt hele løype 12 langs Pasvikelva

Det er generelt lite snø i terrenget og vi ber publikum vise aktsomhet, spesielt rundt elveutløp

2015-04-20

Møte i utvalg for miljø og næring 28.04.15

Utvalg for miljø og næring innkalles til møte den 28.04.15, kl 10:00, møterom Viksjøen, Rådhuset.

2015-04-20
Verdens bokdag 23. april

Sør-Varanger bibliotek

Verdens bokdag 23. april

23. april er Verdens bokdag og den feirer vi hele uke 17 på biblioteket, med dette programmet:

2015-04-15

"Pårørendeskole" starter i mai 2015

Pårørendeskole gir støtte i omsorgen

Informasjon og støtte reduserer pårørendes belastninger i omsorgen for en person med demens.
Sør-Varanger kommune ved Demensforening, Demensteam og Utviklingssenter for hjemmetjenester i Finnmark starter "Pårørendeskole" i mai 2015 - hvor pårørende kan få kunnskap om demens og utveksle erfaringer med andre i samme situasjon.
 

2015-04-16

Tildeling av studenthybler ved nord-norsk student og elevhjem i Oslo

Sør-varanger kommune kan tildele inntil tre studenthybler ved nord-norsk student- og elevhjem (NSSE) i Oslo.

Nord-Norsk Student- og Elevhjem består av 3 blokker med 147 utleieenheter.
Huset er et tilbud for studenter, elever og lærlinger under utdanning i Oslo med adresse i nord-Norge.

Hovedinnflytt er den 15. August hvert år.

Søknaden rettes til nord-norsk student og elevhjem. Søknadsfristen er 20. mai 2015.

2015-04-16
Mobil

Sør-Varanger bibliotek

Problemer med SMS- og E-postmeldinger fra biblioteket.

Biblioteket har i den siste tiden oppdaget endel feil i forbindelse med utsendelse av SMS og E-post til våre lånere. Blant annet blir påminnelse om innlevering, og hentemeldinger enkelte ganger sendt flere ganger eller ikke sendt i det hele tatt.

2015-04-15

Møte i formannskapet 20.04.15

Formannskapet innkalles til møte mandag 20.04.15 kl. 10:00 på møterom Petsjenga, Svanhovd miljøsenter.

2015-04-13
IMG_2185_1024x683

Søknadsfrist 15. mai 2015

UTLYSNING KULTURMIDLER

Lag, foreninger og andre kulturinistitusjoner kan glede seg over at det nå er klart for å søke på kulturmidler. Se under

2015-04-10

Kunngøring

EIENDOMSSKATT - FORLENGELSE AV KLAGEFRIST TIL 24.04.2015

Sør-Varanger kommune har besluttet å utvide klagefristen for taksering av eiendomsskatt til 24.04.2015.

2015-04-10

Møte i havnestyret 17.04.15

Havnestyret innkalles til møte fredag 17.04.15 kl. 10:00 på møterom Garsjøen, Rådhuset.

2015-04-10
Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS