Kommunevåpen - En grensesprengende kommune
Logo dinveiut

Vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn. Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få eller hvor hjelpen finnes. Mange ønsker også mer kunnskap om vold og overgrep.

Snelandia logo - kollektive reisetilbud i Fnnmark

Fra 2016 organiserer Finnmark fylkeskommune hele sitt kollektive reisetilbud under navnet "Snelandia". Alle operatører av busser, ekspressbåter og ferger i Finnmark vil operere under denne felles logoen og merkenavnet "Snelandia".

Logo for nasjonalt legevaktnummer 116117

Fra 1. september blir det lettere å huske telefonnummeret til legevakten. Da kan du ringe det sekssifrede telefonnummeret 116 117 for å komme til legevakten samme hvor i Norge du oppholder deg.

Du er her: Forsiden |

Sør-Varanger kommunes offisielle webportal.  Alle innspill, bidrag og korrekturer er velkommen. 
Nyhetsoppslagene er også tilgjengelig som podcast: podcast.svk.no

Jussbuss

Mandag 1. August

Foredrag på biblioteket

Juss-Buss holder foredrag om utlendingsrett med fokus på reglene for familiegjenforening.

-Sør-Varanger bibliotek, Dr. Wessels gate 18 (torget), Kirkenes
-Mandag 1. august klokken 10.00
 

Biblioteket har også en fin fotoutstilling i første etasje med historiske bilete frå Sør-Varanger

 

Velkommen til biblioteket!

2016-07-27

NY FRIST: Meld deres interesse innen 05.08.2016

NYE ENEBOLIGTOMTER PÅ SKYTTERHUSFJELLET, OMRÅDE B2F

Sør-Varanger kommune har vedtatt detaljreguleringsplan for område B2F, Skytterhusfjellet. I første omgang skal området bygges ut med 20 eneboliger og et lite boligfelt.

Sør-Varanger kommune ønsker å vite om det er etterspørsel etter disse tomtene før man igangsetter utbyggingen av infrastrukturen. Kommunen forlenger fristen da forrige frist utløp midt i sommerferien, og vi håper de som er interessert nå melder seg. Kommunen ber derfor folk om å uforpliktende melde sin interesse for tomt innen 05.08.2016 på e-post  til postmottak@sor-varanger.kommune.no. De som allerede har meldt seg trenger ikke å sende inn på nytt.

Ved igangsettelse av utbyggingen, vil tomtene bli lyst ut igjen for tildeling på ordinært vis.

Se nærmere informasjon:

2016-07-27
Jakobsnes varselkart_200x283

Planoppstart og høring av planprogram

Planprogram for detaljplan Jakobsnes Artic Logistics

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det herved om oppstart av reguleringsarbeid for detaljplan Jakobsnes Artic Logistics, på Jakobsnes/Ytre lid. Samtidig legges planprogram for detaljreguleringen ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-9.

2016-07-26

Serviceerklæring Rustjenesten

SERVICEERKLÆRING RUS (4).pdfRustjenesten er kommunens forebyggings- og oppfølgingstilbud til personer/familier med rus- og avhengighetsproblematikk, og deres pårørende.

2016-07-26

Møte i Utvalg for levekår 21.07.16

Utvalg for levekår innkalles til møte den 21.07.16 - saken behandles skriftlig

2016-07-18

19. - 21.07.16

UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSLEDNINGER I TOPPENVEIEN OG DELER AV SOLHEIMSVEIEN

På grunn av gravearbeider ved innkjøring til Toppenveien vil Solheimsveien bli stengt fra tirsdag 19. juli til torsdag 21.juli. Omkjøring må skje via Pasvikveien.

Adkomst til Toppenveien skjer via omkjøringsvei fra Handelsparken.

Det vil bli vannavstengning i Toppenveien tirsdag 19. juli fra kl.1000 til kl. 2300. Beboere i område bes tappe opp nødvendig vann før arbeidet starter.

Avdelingsleder VAR

2016-07-18

Ekstraordinært møte i fondsstyret 21.07.16

Fondsstyret innkalles til møte den 21.07.16, kl 10:00, møterom Viksjøen, Rådhuset.

2016-07-13
flyktn.dag

Brukeropplæring i Tufteparken

Tufteparkentrening med Flyktningetjenesten

Strålende dag i Tufteparken idag med noen av brukerne fra Flyktningetjenesten. Mye moro, latter og ømme muskler ble det til slutt og alle var enige om at alle kan klare noe.

2016-07-08

Møte i dispensasjonsutvalget 12.07.16

Dispensasjonsutvalget innkalles til møte den 12.07.16, kl 09.00, møterom Viksjøen, Rådhuset

2016-07-08

KUNNGJØRING AV VEDTATT PLAN

- «detaljregulering for Skytterhusfjellet felt B2F», Sør-Varanger Kommune, Planid

2030 2013002

2016-07-07

Dispensasjonsutvalget - skriftlig saksbehandling

I medhold av forslrift om fjernmøter og skriftlig saksbehandling §4, oversendes herved saker til skriftlig saksbehandling. 

 

2016-07-05

Aktivitetskalender for Inari og Pechenga

Les mer om hva som skjer i våre samarbeidskommuner Inari og Pechenga

2016-07-01
Touristinformation

Kirkenes turistinformasjon / Kirkenes Tourist Information

Kirkenes Turistinformasjon er åpen

Kirkenes Turistinformasjon finner du i Dr.Wesselsgate 16 i gågata.

2016-06-29

Møte i formannskapet 06.07.16

Formannskapet innkalles til møte den 06.07.16 i kommunestyresalen på Rådhuset kl. 11.00

2016-06-27
Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS