Den trilaterale samarbeidsavtalen mellom Inari, Pechenga og Sør-Varanger kommuner fra 2005,  ble reforhandlet og undertegnet i Saariselkä den 22. november 2008. Det gode vertskapet Inari kommune, hadde lagt tilrette for et flott møte i vinterlige omgivelser i Saariselkä i Finland. 
Samarbeidets hovedoppgaver er å bidra til partenes økonomiske og kulturelle utvikling, forbedre befolkningens livskvalitet, styrke naboskap og vennskapelige forbindelser i grenseområdene.
I avtalens handlingsprogram fremgår det hvilke områder som skal ha særlig fokus;
De offisielle møtene videreføres, det samme gjør prosjekter innen kultur, ungdom og utdanning, idrett og næring. Det skal være årlige møter mellom kommunene og avtalen skal reforhandles hvert annet år.
 
Tilstede under møtene var:
Pechenga  kommune,  viseadministasjonssjef Oleg Kovac og leder av internasjonal avdeling Tatiana Bazanova
Sør-Varanger  kommune,  ordfører  Linda Beate Randal, rådmann Bente Larssen, politiker Simon Tivilov og Odd Emanuelsen, plan/byggeleder Håvard Lund, internasjonal rådgiver Solbjørg Mikkola
Inari  kommune,  kommunaldirektør Reijo Timperi, leder kommunestyret Teuvo Katajamaa, leder formannskapet Terho Kinisjärvi, internasjonal sekretær Eila Rimpiläinen

Les avtaleteksten i  Overenskomsten

Som del av den trilaterale overenskomsten skal det årlig inngås en 1. årig avtale om handlingsplan.

Les Handlingsplanen for 2009

Se også  Karasjok kommunes artikkel "Ekstraordinær generalforsamling i Rådet for Grensekommuner i Nord"

 

Trilateral overenskomst mellom Pechenga, Inari og Sør-Varanger ble inngått på møte i SaariselkTrilateral avtale inngåelse november 2008.ä den 22. november 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra venste:  Oleg Kovac, Pechenga - Linda Beate Randal, Sør-Varanger -  Reijo Timperi, Inari

Foto: Anna Lankinen

 

.