F.o.m. 01.01.09 skal alle serveringssteder ha serveringsbevilling i h.h.t. ny serveringslov av 21.12.2007 som trådte i kraft 01.01.2008. De som ikke må ha bevilling, er dagligvareforretninger og cateringfirmaer. Unntatt fra bevillingsplikten er også kiosker som fram til nå kun har servert pølser, men de skal likevel kjenne til loven og oppføre seg som om de har serveringsbevilling.  Evt. nyoppstartede kiosker som kun serverer pølser, må også ha serveringsbevilling pr. 01.01.2009.
 
Serveringsstedet skal ha en daglig leder som har det reelle ansvar for den daglige drift av stedet. Daglig leder må være myndig.
 
Kunnskapsprøve om serveringsloven må avlegges og bestås av daglig leder innen 01.01.09. Læremateriell bestilles av søkeren selv på www.vinn/no.servering
 
Kunnskapsprøven avlegges ved Sør-Varanger kommune, Servicekontoret. Evt. henvendelser gjøres til Servicekontoret, Rådhuset, tlf. 78 97 74 00 eller på postmottak@svk.no
 
 Loven gjelder ikke for:
 
a)    servering som ikke skjer i næring
b)    serveringssteder ved helseinstitusjoner, skoler og barnehager, når disse må godkjennes av offentlig virksomhet etter annen lov eller forskrift og serveringen skjer i institusjonens regi
c)    serveringssteder som drives av staten til bruk for ansatte og annet personell i offentlig tjeneste og for andre som har adgang etter gjeldende bestemmelser for virksomhet
d)    servering i kantine som et foretak driver etter selvkostprinsippet og som er til bruk for egne ansatte
e)    servering i tog, fly og båter i rutetrafikk
f)     serveringssteder på flyttbare innretninger og faste installasjoner i forbindelse med undersøkelse eller utnyttelse av undersjøiske petroleumsforekomster på norsk kontinentalsokkel
g)    serveringssteder som drives av lag og foreninger o.l., hvor formålet med serveringen utelukkende er å skaffe inntekter til drift av lag, foreninger o.l.