Norsk - russisk Grensepasseringsøvelse. I forbindelse med arbeid med å få til et gjensidig samarbeid innenfor beredskap mellom Russland og Norge ble det den 25. Nov. gjennomført en norsk - russisk grensepasseringsøvelse ved grensepasseringsstedene Storskog og Borisoglebsk.

 Øvelsen hadde som formål å etablere forutsigbarhet for begge parter, knyttet til forenklet grensepassering. Fra norsk side deltok representanter fra politiet, helse - og ambulansetjenesten, brannvesenet, tollvesenet og grensekommisariatet. Fra russisk side deltok representanter fra FSB grensevakt, Emercom og tollvesenet.

Etter øvelsen ble det gjennomført en felles oppsummering på konferansehuset på Storskog. Det var enighet om at dette var et viktig bidrag for å kunne formalisere samarbeidet. Den økende trafikkutviklingen i regionen, både med russiske og norske statsborgere, gjør dette arbeidet viktig.

Det vil fra norsk side bli tatt et initiativ til å invitere Emercom (russisk beredskapsorganisasjon) til Kirkenes primo 2012 for å utarbeide en plan for videre samarbeid samt besøke de aktuelle samarbeidspartene. (brannvesenet, politiet og ambulansetjenesten)