Det nye styret i Helse Nord RHF består for øvrig av:

Bjørn Kaldhol - styreleder

Stig Fossum - nestleder

Anders Eira

Trude L. Husjord

Marit Alexandersen