Møteplan for Dispensasjonsutvalget, sesongen  2010/2011.
 
Søknader i henhold til § 6, dvs. unntakstilfeller der søker påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring og ikke kan dekkes på annen måte behandles politisk av dispensasjonsutvalget.
Vedtak utsendes fortløpende etter møte i dispensasjonsutvalget.
 
 
Søknadsfrist 01.12.10                                         Møtedato 13.12.10
 
Søknadsfrist 03.01.11                                         Møtedato 24.01.11
 
Søknadsfrist 01.02.11                                        Møtedato 21.02.11              
 
Søknadsfrist 01.03.11                                         Møtedato 21.03.11 
 
Søknadsfrist 01.04.11                                         Møtedato 11.04.11
 
Søknadsfrist 01.06.11                                         Møtedato 14.06.11       (Barmarkskjøring)                    

Søknadsfrist 22.08.11                                         Møtedato 05.09.11       (Landing med luftfartøy)                    
 
 

Søknader må være kommunen i hende innen søknadsfrist.

Søknader innkommet etter søknadsfrist til aktuelt møte, overføres til neste møte.

Kart må vedlegges søknad.
 


 Søknader i henhold til § 5 b for transport av / for varig funksjonshemmede / bevegelseshemmede
behandles administrativt. Behandlingstid opptil 3 uker fra søknadsfristen.
 
 
Søknadsfrist : 01.12.10
                        
                         04.01.11
 
                         01.02.11
 
                         01.03.11
 
                         01.04.11
                         
                         
Søknader må være kommunen i hende innen søknadsfrist.
 
 
Søknadsskjema fås ved henvendelse til Servicekontoret, eller på kommunens hjemmesider under linken     Søknadsskjema


Sør-Varanger kommune
Plan- og byggesaksavdelingen