Brystkreft tar hver år livet av mange kvinner, selv om dødeligheten er gått kraftig ned de siste årene. En av grunnene til dette kan være mammografitilbudet kvinner over hele landet gis med tanke på å oppdage uregelmessigheter eller kreft i brystene. Tilbudet gis til kvinner mellom 50 og 70 år.

I Kirkenes har bussen vært en del av torvet ei god måned hvert år rundt juetider, og så er tilfelle også i år.På de ukene bussen har gitt tilbudet har mange kvinner fra Sør-Varanger fått sjekket brystene etter å ha fått tilkalling i posten.

Radiografene Mona Hansen og Brynjar Mobakk er blant dem som tar prøvene der brystet blir fotografert etter å ha blitt presset hardt sammen.

mammo

 

- Med unntak av et par ukers pause i forbindelse med jula vil vi utføre mammografi her i Kirkenes fram til 6. januar,som håper flest mulig benytter seg av tilbudet.