Elever i arbeid  2  I år har hovedvekten vært lagt på rydding av kratt, samt lage laftet utedo, bålplasser, hengt opp fuglekasser. Eleven har også årlig ettersyn av andeholker og fuglekasser. Skolen vil hvert år utføre lignende arbeid, samt starte nye prosjekter i parken.

Elvenesparken var først park og rekreasjonssted for rikfolk og laksefiskere som besøkte Pasvikelva. Samtidig sørget den skoginteresserte eieren for å plante forskjellige busker og trær som han hentet til Sør-Varanger for å se om de kunne overleve her . Elever rundt bl

 

 

 

 

 

I dag er parken et yndet utfartssted for lokalbefolkninga i området. Direkte utsikt og nærhet til Russland gjør parken ekstra atraktiv.

Ikke alle kulturminner blir tatt vare på selv om de trenger det. Kirkenes skole har valgt et kulturminne som de ønsker skal være der om 100 år. Elevene og lærere har sett på hva som kan komme til å forandre kulturminnet eller området rundt? Hva må gjøres for å ta vare på kulturminnet? De har utarbeidet en plan for prosjektet og har deltat i praktisk skjøtselsarbeid.

Flott innsats!!!

Dere kan lese mer om hele prosjektet på: http://miljolære.no/data/ut/vann/kultur/vk10/?o_id=6353&d_id=2556