Det har kommet inn 15 forslag fra arkitekter
fra hele Europa til hvordan deler av Kirkenes
sentrum og sjøfronten skal bygges ut.

Åpning onsdag 23.november kl. 16.00 i "Galleri Finnmarken"

Videre fra torsdag 24. november
til lørdag 26. november 2005

torsdag-fredag fra kl.10.00-16.00
lørdag kl. 11.00-14.00

Orføreren

Plan- og utviklingssjef